Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:grefsen

Grefsen

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området
Sporplan

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Hans Nielsens Haugesgt. 54, 0482 Oslo
Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 6,95 km

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
1)
Spor nr. 1
stasjoner/grefsen.txt · Sist endret: 2018/03/02 16:12 av wesase