Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:hakadal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:hakadal [2018/12/03 11:32]
wesase [Tabell]
stasjoner:hakadal [2020/06/05 07:43] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
 | <WRAP>     **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Sagstuveien 50, 1488 hakadal \\ Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 32,07 km \\     </WRAP>  | <WRAP>     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-H-/Hakadal/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]    </WRAP>  | | <WRAP>     **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Sagstuveien 50, 1488 hakadal \\ Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 32,07 km \\     </WRAP>  | <WRAP>     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-H-/Hakadal/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]    </WRAP>  |
  
 +
 +
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:**Hakadal**                                                                                              || @aliceblue:**Totalt 0 hensettingsplasser / <color grey> Total 0 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +| 1                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             |
 +| 2                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +| 3                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor, Buttspor                                                                                        |
 +| 5                                                                                                                  |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor, Buttspor                                                                                        |
 +++++
 +
 +
 +
 +++++ Sportabell / Track table|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**        |
 +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                          ^
 +| 1                              | Hovedtogspor                     | 1120                                       | 385                                                                                                                           | 215                                         | 560/380                                     | 6,50                                        | Sideplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 5    |
 +| 2                              | Togspor                          | 459                                        | 385                                                                                                                           | 60                                          | 380                                         | 1,20                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  |
 +| 2                              | Buttspor                         | 229                                        |                                                                                                                               | 60                                          | 380                                         | 1,20                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  |
 +| 2                              | Buttspor                         | 256                                        | 199                                                                                                                           | 60                                          | 380                                         | 1,20                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  |
 +| 5                              | Buttspor                         | 183                                        | 154                                                                                                                           | 117                                         | 560                                         | 5                                           | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 5 og 1  |
 +++++
  
  
Linje 62: Linje 91:
 | Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color>                                                                    |                                                                                                   | | Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color>                                                                    |                                                                                                   |
  
-++++ 
- 
- 
-++++ Sportabell / Track table| 
- 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**        | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                          ^ 
-| 1                              | Hovedtogspor                     | 1120                                       | 385                                                                                                                           | 215                                         | 560/380                                     | 6,50                                        | Sideplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 5    | 
-| 2                              | Togspor                          | 459                                        | 385                                                                                                                           | 60                                          | 380                                         | 1,20                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  | 
-| 2                              | Buttspor                         | 229                                        |                                                                                                                               | 60                                          | 380                                         | 1,20                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  | 
-| 2                              | Buttspor                         | 256                                        | 199                                                                                                                           | 60                                          | 380                                         | 1,20                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  | 
-| 5                              | Buttspor                         | 183                                        | 154                                                                                                                           | 117                                         | 560                                         | 5                                           | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 5 og 1  | 
-++++ 
- 
- 
- 
- 
- 
-++++ Hensetting / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ 
-| 3                              | 199                                                                   | SP.I                                          | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                     | Lasket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja / 06-856-J                                                                            |                                                                           | Lasterampe                                | 
 ++++ ++++
  
stasjoner/hakadal.1543836742.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)