Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:halden

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
stasjoner:halden [2018/08/28 07:17]
wesase [Tabell]
stasjoner:halden [2018/12/19 12:26] (nåværende versjon)
wesase
Linje 3: Linje 3:
 | <​WRAP> ​      ​{{:​stasjoner:​ssp:​ko-001911-000-halden.png?​600|Sporplan}} ​                                                ​\\ ​                          </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                 \\      \\      {{stasjoner:​kart:​halden.png?​600 | Kart over området}} ​                       </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | | <​WRAP> ​      ​{{:​stasjoner:​ssp:​ko-001911-000-halden.png?​600|Sporplan}} ​                                                ​\\ ​                          </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                 \\      \\      {{stasjoner:​kart:​halden.png?​600 | Kart over området}} ​                       </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
  
 +++++ Sportabell / Track table |
  
-++++ Sportabell / Track table| +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​          | 
- +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​\\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                             ^ 
- +| 1                              | Hovedtogspor ​                    | 2324,​70 ​                                   ​| 237                                                                   ​| 323/​495 ​                                                ​| 239                                         | 380/​350 ​                                    | 4                                           | Sideplattform ​                              | 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                               |||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​          | +| 2                              | Togspor ​                         ​| 629                                        ​| 237                                                                   ​| 323/​495 ​                                                ​| 282                                         | 350/​360 ​                                    | 3,60                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3     | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color> ​ ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                             ^ +| 3                              | Togspor ​                         ​| 716                                        ​| 580                                                                   ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 1                              | Hovedtogspor ​                    | 237                                  | 323/​495 ​                                         | 239                                         | 380/​350 ​                                    | 4                                           | Sideplattform ​                              | +| 4                              |                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 2                              | Togspor ​                         | 237                                  | 323/​495 ​                                         | 282                                         | 350/​360 ​                                    | 3,60                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3     | +| 5                              |                                  |                                            ​| ​                                                                                                                              ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 3                              | Togspor ​                         | 580                                                                                   |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 6                              |                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 4                              |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 7                              |                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 5                              |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 8                              |                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 6                              |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 23                             ​| ​                                 |                                            ​| ​                                                                      ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 7                              |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 24                             ​| ​                                 |                                            |                                                                                                                               ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 8                              |                                  |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 25                             ​| ​                                 |                                                                                                                  |                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 23                             ​| ​                                 |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 26                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 25                             ​| ​                                 |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 27                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 31                             ​| ​                                 |                                                                                       | 230                                         | 0/330                                       | 6,30                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 31 og 32  | +| 28                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 31                             ​| ​                                 |                                                                                       | 230                                         | 450                                         | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 31 og 32  | +| 31                             ​| ​                                 |                                                                                                                  |                                                         | 230                                         | 0/330                                       | 6,30                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 31 og 32  | 
-| 32                             ​| ​                                 |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 31                             ​| ​                                 |                                            ​| ​                                                                                                                              ​| 230                                         | 450                                         | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 31 og 32  | 
-| 33                             ​| ​                                 |                                                                                       | 230                                         | 450/​370 ​                                    | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 33 og 34  | +| 32                             ​| ​                                 |                                                                                                                  |                                                         |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 33                             ​| ​                                 |                                                                                       | 230                                         | 0/378                                       | 6,30                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 33 og 34  | +| 33                             ​| ​                                 |                                                                                                                  |                                                         | 230                                         | 450/​370 ​                                    | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 33 og 34  | 
-| 34                             ​| ​                                 |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | +| 33                             ​| ​                                 |                                            ​| ​                                                                                                                              ​| 230                                         | 0/378                                       | 6,30                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 33 og 34  | 
-| 35                             ​| ​                                 |                                                                                       | 230                                         | 460/​400 ​                                    | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 35 og 36  | +| 34                             ​| ​                                 |                                                                                                                  |                                                         |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-| 36                             ​| ​                                 |                                                                                       |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            |+| 35                             ​| ​                                 |                                                                                                                  |                                                         | 230                                         | 460/​400 ​                                    | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 35 og 36  | 
 +| 36                             ​| ​                                 |                                            ​| ​                                                                                                                              ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            |
 ++++ ++++
  
stasjoner/halden.txt · Sist endret: 2018/12/19 12:26 av wesase