Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:heimdal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:heimdal [2017/10/29 15:41]
wesase [Tabell]
stasjoner:heimdal [2019/09/02 08:23] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 67: Linje 67:
 ++++ Sportabell / Track table| ++++ Sportabell / Track table|
  
- +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                    | 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                               |||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                    | +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​\\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                       ^ 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color> ​ ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                       ^ +| 1                              | Togspor ​                         ​| 835                                        ​| 689                                                                   ​                                                        ​| 226                                         | 550/​530 ​                                    | 4,75                                        | Sideplattform\\ \\ DHB 689                            | 
-| 1                              | Togspor ​                         | 689                                                                                   | 226                                         | 550/​530 ​                                    | 4,75                                        | Sideplattform\\ \\ DHB 689                            | +| 2                              | Hovedtogspor ​                    | 796                                        ​| 623                                                                   ​                                                        ​| 111                                         | 580/​540 ​                                    | 7,50                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3\\ \\ DHB 623  | 
-| 2                              | Hovedtogspor ​                    | 623                                                                                   | 111                                         | 580/​540 ​                                    | 7,50                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3\\ \\ DHB 623  | +| 3                              | Togspor ​                         ​| 454                                        ​| 270                                                                   ​                                                        ​| 111                                         | 580/​540 ​                                    | 7,50                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 3 og 2               | 
-| 3                              | Togspor ​                         | 270                                                                                   | 111                                         | 580/​540 ​                                    | 7,50                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 3 og 2               | +| 4                              | Buttspor ​                        ​| ​216                                        | 178                                                                   ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | Hensettingsspor ​                                      | 
-| 4                              | Buttspor ​                        ​| ​182                                  ​| ​                                                 |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Buttspor ​                                             ​|+| 11                             ​| ​                                 ​| ​400                                        |                                                                       ​| ​                                                        |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                      ​|
 ++++ ++++
  
-++++ Hensetting / Storage siding| 
  
 +++++ Hensettingstabell / Storage siding|
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                  | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​|||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                  | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^                                                     ​+^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​           ​
-                             | 178                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting lok, motorvogner,​ gule maskiner, vogner ​ |+                             | 178                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting lok, motorvogner,​ gule maskiner, vogner ​ |
 ++++ ++++
 +
  
  
stasjoner/heimdal.1509291707.txt.gz · Sist endret: 2017/10/29 15:41 av wesase