Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:jessheim

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
stasjoner:jessheim [2017/10/10 10:58]
wesase
stasjoner:jessheim [2018/04/05 12:55] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 6: Linje 6:
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​ ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​
  
-| @aliceblue:<​color black>​**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>​Station services</​color>​**</​color> ​ || +| @aliceblue:<​color black>​**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>​Station services</​color>​**</​color> ​                                                                ​|| 
-^ **Parkering\\ <color grey>​Parking</​color>​** ​                                                    ​^  ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                             ​+^ **Parkering\\ <color grey>​Parking</​color>​** ​                                                                          ​^  ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **    
-| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>​Pick-up/​drop-off point</​color> ​                                   |  <color green>​✔</​color> ​                                                                          ​+| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>​Pick-up/​drop-off point</​color> ​                                                ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Parkering for reisende\\ <color grey>​Parking for travellers</​color> ​                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                              ​+| Parkering for reisende\\ <color grey>​Parking for travellers</​color> ​                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| HC Parkering\\ <color grey>​Disabled parking</​color> ​                                                                                    ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| HC Parkering\\ <color grey>​Disabled parking</​color> ​                                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Gratis parkering\\ <color grey>​Free Parking</​color> ​                                                                                ​  ​+| Gratis parkering\\ <color grey>​Free Parking</​color> ​                                                                  ​                                        ​
-| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</​color> ​                                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</​color> ​                                        ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| [[ http://​www.banenor.no/​globalassets/​global/​bilder/​stasjoner/​oversiktsbilde-jessheim-stasjon.jpg ​| Pendlerparkering med SMS oblat ]]\\ <color grey>​Parking with SMS sticker ​for commuters</​color> ​                                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Pendlerparkering med app\\ <color grey>​Parking with app for commuters</​color> ​                                        ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>​Bike racks with roof</​color> ​                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>​Bike racks with roof</​color> ​                                                      ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>​Bike racks without roof</​color> ​                                                                          ​                                                                                                  ​+| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>​Bike racks without roof</​color> ​                                                  ​                                        ​
-| Sykkelhotell\\ <color grey>​Bike hotel</​color> ​                                                                                                                                                                                     ​+| Sykkelhotell\\ <color grey>​Bike hotel</​color> ​                                                                        ​                                        ​
-^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>​Availability</​color>​** ​                                                                             ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>​Availability</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **     ​
-| Hinderfri adkomst til plattform/​HC\\ <color grey>​Disabled access to platform</​color> ​                                                             |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Hinderfri adkomst til plattform/​HC\\ <color grey>​Disabled access to platform</​color> ​                                 |  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Heis\\ <color grey>​Elevator</​color> ​                                                                                            ​                                                                                                  ​+| Heis\\ <color grey>​Elevator</​color> ​                                                                                  ​                                        ​
-| Rampe\\ <color grey>​Ramp</​color> ​                                                                                          ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Rampe\\ <color grey>​Ramp</​color> ​                                                                                     |  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| HC Toalett\\ <color grey>​Disabled toilets</​color> ​                                                                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| HC Toalett\\ <color grey>​Disabled toilets</​color> ​                                                                    ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Ledelinjer/​Ledesystem\\ <color grey>​Guide lines/​Guidance system</​color> ​                                                                          ​                                                                                                  ​+| Ledelinjer/​Ledesystem\\ <color grey>​Guide lines/​Guidance system</​color> ​                                              ​                                        ​
-| Teleslynge\\ <color grey>​Induction loops</​color> ​                                                                                                                                                                                       ​+| Teleslynge\\ <color grey>​Induction loops</​color> ​                                                                                                             ​
-| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>​Mobile ramp on platform (entry and exit)</​color> ​                                               |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>​Mobile ramp on platform (entry and exit)</​color> ​      ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Universell utforming\\ <color grey>​Universal Design</​color> ​                                                                                                                                                                             ​+| Universell utforming\\ <color grey>​Universal Design</​color> ​                                                          ​                                        ​
-| Assistansetjeneste\\ <color grey>​Disabled passenger access and assistance</​color> ​                                                                                                                                                                               ​+| Assistansetjeneste\\ <color grey>​Disabled passenger access and assistance</​color> ​                                    ​                                        ​
-| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>​Vehicle access to platform for staff</​color> ​                                                                             |  <color green>​✔</​color>​ ((Spor nr. 1))                                                                                                   ​+| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>​Vehicle access to platform for staff</​color> ​                ​|  <color green>​✔</​color>​ ((Spor nr. 1))  
-^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>​Travel info</​color>​** ​                                                                            ​^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>​Travel info</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **     ​
-| **Statisk informasjon;​ Plakater\\ <color grey>​Static information;​ Posters</​color>​** ​                                                              ​                                                                                                  ​+| **Statisk informasjon;​ Plakater\\ <color grey>​Static information;​ Posters</​color>​** ​                                  ​                                        ​
-| Rutetabeller\\ <color grey>​Timetables</​color> ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Rutetabeller\\ <color grey>​Timetables</​color> ​                                                                        ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Linjekart\\ <color grey>​Line map</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Linjekart\\ <color grey>​Line map</​color> ​                                                                             |  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Serviceerklæring\\ <color grey>​Service declaration</​color> ​                                                                               |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Serviceerklæring\\ <color grey>​Service declaration</​color> ​                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| **Dynamisk informasjon;​ Skjermer og høyttaler\\ <color grey>​Dynamic information;​ Monitors and speaker</​color>​** ​                                                ​                                                                                                  ​+| **Dynamisk informasjon;​ Skjermer og høyttaler\\ <color grey>​Dynamic information;​ Monitors and speaker</​color>​** ​      ​                                        ​
-| Toganviser\\ <color grey>​Track Indicator</​color> ​                                                                                     |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Toganviser\\ <color grey>​Track Indicator</​color> ​                                                                     |  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Monitor med togtider\\ <color grey>​Monitor with train times</​color> ​                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Monitor med togtider\\ <color grey>​Monitor with train times</​color> ​                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Høyttaler\\ <color grey>​Speaker</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Høyttaler\\ <color grey>​Speaker</​color> ​                                                                              ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-^ **Fasiliteter\\ <color grey>​Facilities</​color>​** ​                                                                                 ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                           ​+^ **Fasiliteter\\ <color grey>​Facilities</​color>​** ​                                                                     ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **     ​
-| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>​Ticket sales (Ticket office)</​color> ​                                                                  ​                                                                                                  ​+| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>​Ticket sales (Ticket office)</​color> ​                                                                             ​
-| Billettautomat\\ <color grey>​Ticket machines</​color> ​                                                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Billettautomat\\ <color grey>​Ticket machines</​color> ​                                                                 |  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Venterom\\ <color grey>​Waiting room</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Venterom\\ <color grey>​Waiting room</​color> ​                                                                          ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Klimabeskyttelse (Leskur/​plattformtak)\\ <color grey>​Weather protection (Sheds/​Platform roof)</​color> ​                                                         |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Klimabeskyttelse (Leskur/​plattformtak)\\ <color grey>​Weather protection (Sheds/​Platform roof)</​color> ​                ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Røykfri stasjon/​plattform\\ <color grey>​Non-smoking platforms and stations</​color> ​                                                                      ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Røykfri stasjon/​plattform\\ <color grey>​Non-smoking platforms and stations</​color> ​                                   |  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>​Free WIFI</​color> ​                                                ​                                                                                                  ​+| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>​Free WIFI</​color> ​                                      ​                                        ​
-| Bagasjetraller\\ <color grey>​Luggage trolleys</​color> ​                                                                                  ​                                                                                                  ​+| Bagasjetraller\\ <color grey>​Luggage trolleys</​color> ​                                                                ​                                        ​
-| Oppbevaring\\ <color grey>​Luggage storage</​color> ​                                                                                    ​                                                                                                  ​+| Oppbevaring\\ <color grey>​Luggage storage</​color> ​                                                                    ​                                        ​
-| Kiosk\\ <color grey>​Newsstands</​color> ​                                                                                          ​                                                                                                  ​+| Kiosk\\ <color grey>​Newsstands</​color> ​                                                                                                                       ​
-| Kafe\\ <color grey>​Cafè</​color> ​                                                                                                                                                                                             ​+| Kafe\\ <color grey>​Cafè</​color> ​                                                                                      ​                                        ​
-| Telefon\\ <color grey>​Telephone</​color> ​                                                                                        ​                                                                                                  ​+| Telefon\\ <color grey>​Telephone</​color> ​                                                                              ​                                        ​
-| Minibank\\ <color grey>​ATM</​color> ​                                                                                                                                                                                         ​+| Minibank\\ <color grey>​ATM</​color> ​                                                                                                                           ​
-| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>​Dining room for train staff</​color> ​                                                                      ​                                                                                                  ​+| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>​Dining room for train staff</​color> ​                                          ​                                        ​
-| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>​Accomodation for train staff</​color> ​                                                                                                                                                                     ​+| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>​Accomodation for train staff</​color> ​                                      ​                                        ​
-^ **Transport/​kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>​Transportation/​Communication within walking distance</​color>​** ​                                                      ​^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Transport/​kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>​Transportation/​Communication within walking distance</​color>​** ​ ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **     ​
-| Buss\\ <color grey>​Bus</​color> ​                                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Buss\\ <color grey>​Bus</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Båt/​ferge\\ <color grey>​Boat/​Ferry</​color> ​                                                                                      ​                                                                                                  ​+| Båt/​ferge\\ <color grey>​Boat/​Ferry</​color> ​                                                                                                                   ​
-| Fly\\ <color grey>​Airplane</​color> ​                                                                                            ​                                                                                                  ​+| Fly\\ <color grey>​Airplane</​color> ​                                                                                                                           ​
-| T-bane\\ <color grey>​Subway</​color> ​                                                                                                                                                                                           ​+| T-bane\\ <color grey>​Subway</​color> ​                                                                                  ​                                        ​
-| Trikk\\ <color grey>​Tram</​color> ​                                                                                                                                                                                             ​+| Trikk\\ <color grey>​Tram</​color> ​                                                                                                                             ​
-| Taxi\\ <color grey>​Taxi</​color> ​                                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Taxi\\ <color grey>​Taxi</​color> ​                                                                                      ​|  <color green>​✔</​color> ​                ​
-| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>​Airport outside walking distance</​color> ​                                                                                                                                                                     ​|+| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>​Airport outside walking distance</​color> ​                                  ​                                        ​|
  
 ++++ ++++
stasjoner/jessheim.txt · Sist endret: 2018/04/05 12:55 av wesase