Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:jessheim

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:jessheim [2017/10/10 10:58]
wesase
stasjoner:jessheim [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 6: Linje 6:
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services|  ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| 
  
-| @aliceblue:<color black>**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>Station services</color>**</color>  || +| @aliceblue:<color black>**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>Station services</color>**</color>                                                                 || 
-^ **Parkering\\ <color grey>Parking</color>**                                                     ^  ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                             +^ **Parkering\\ <color grey>Parking</color>**                                                                           ^  ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **    
-| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>Pick-up/drop-off point</color>                                    |  <color green>✔</color>                                                                           +| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>Pick-up/drop-off point</color>                                                 |  <color green>✔</color>                 
-| Parkering for reisende\\ <color grey>Parking for travellers</color>                                            |  <color green>✔</color>                                                                               +| Parkering for reisende\\ <color grey>Parking for travellers</color>                                                   |  <color green>✔</color>                 
-| HC Parkering\\ <color grey>Disabled parking</color>                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| HC Parkering\\ <color grey>Disabled parking</color>                                                                   |  <color green>✔</color>                 
-| Gratis parkering\\ <color grey>Free Parking</color>                                                                                   +| Gratis parkering\\ <color grey>Free Parking</color>                                                                                                           
-| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</color>                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</color>                                         |  <color green>✔</color>                 
-| [[ http://www.banenor.no/globalassets/global/bilder/stasjoner/oversiktsbilde-jessheim-stasjon.jpg | Pendlerparkering med SMS oblat ]]\\ <color grey>Parking with SMS sticker for commuters</color>                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Pendlerparkering med app\\ <color grey>Parking with app for commuters</color>                                         |  <color green>✔</color>                 
-| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>Bike racks with roof</color>                                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>Bike racks with roof</color>                                                       |  <color green>✔</color>                 
-| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>Bike racks without roof</color>                                                                                                                                                                             +| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>Bike racks without roof</color>                                                                                           
-| Sykkelhotell\\ <color grey>Bike hotel</color>                                                                                                                                                                                      +| Sykkelhotell\\ <color grey>Bike hotel</color>                                                                                                                 
-^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>Availability</color>**                                                                              ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            +^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>Availability</color>**                                                                ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **     
-| Hinderfri adkomst til plattform/HC\\ <color grey>Disabled access to platform</color>                                                              |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Hinderfri adkomst til plattform/HC\\ <color grey>Disabled access to platform</color>                                  |  <color green>✔</color>                 
-| Heis\\ <color grey>Elevator</color>                                                                                                                                                                                               +| Heis\\ <color grey>Elevator</color>                                                                                                                           
-| Rampe\\ <color grey>Ramp</color>                                                                                           |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Rampe\\ <color grey>Ramp</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>                 
-| HC Toalett\\ <color grey>Disabled toilets</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| HC Toalett\\ <color grey>Disabled toilets</color>                                                                     |  <color green>✔</color>                 
-| Ledelinjer/Ledesystem\\ <color grey>Guide lines/Guidance system</color>                                                                                                                                                                             +| Ledelinjer/Ledesystem\\ <color grey>Guide lines/Guidance system</color>                                                                                       
-| Teleslynge\\ <color grey>Induction loops</color>                                                                                                                                                                                        +| Teleslynge\\ <color grey>Induction loops</color>                                                                                                              
-| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>Mobile ramp on platform (entry and exit)</color>                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>Mobile ramp on platform (entry and exit)</color>       |  <color green>✔</color>                 
-| Universell utforming\\ <color grey>Universal Design</color>                                                                                                                                                                              +| Universell utforming\\ <color grey>Universal Design</color>                                                                                                   
-| Assistansetjeneste\\ <color grey>Disabled passenger access and assistance</color>                                                                                                                                                                                +| Assistansetjeneste\\ <color grey>Disabled passenger access and assistance</color>                                                                             
-| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>Vehicle access to platform for staff</color>                                                                              |  <color green>✔</color> ((Spor nr. 1))                                                                                                   +| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>Vehicle access to platform for staff</color>                 |  <color green>✔</color> ((Spor nr. 1))  
-^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>Travel info</color>**                                                                             ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            +^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>Travel info</color>**                                                                ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **     
-| **Statisk informasjon; Plakater\\ <color grey>Static information; Posters</color>**                                                                                                                                                                 +| **Statisk informasjon; Plakater\\ <color grey>Static information; Posters</color>**                                                                           
-| Rutetabeller\\ <color grey>Timetables</color>                                                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Rutetabeller\\ <color grey>Timetables</color>                                                                         |  <color green>✔</color>                 
-| Linjekart\\ <color grey>Line map</color>                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Linjekart\\ <color grey>Line map</color>                                                                              |  <color green>✔</color>                 
-| Serviceerklæring\\ <color grey>Service declaration</color>                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Serviceerklæring\\ <color grey>Service declaration</color>                                                            |  <color green>✔</color>                 
-| **Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler\\ <color grey>Dynamic information; Monitors and speaker</color>**                                                                                                                                                   +| **Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler\\ <color grey>Dynamic information; Monitors and speaker</color>**                                               
-| Toganviser\\ <color grey>Track Indicator</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Toganviser\\ <color grey>Track Indicator</color>                                                                      |  <color green>✔</color>                 
-| Monitor med togtider\\ <color grey>Monitor with train times</color>                                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Monitor med togtider\\ <color grey>Monitor with train times</color>                                                   |  <color green>✔</color>                 
-| Høyttaler\\ <color grey>Speaker</color>                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Høyttaler\\ <color grey>Speaker</color>                                                                               |  <color green>✔</color>                 
-^ **Fasiliteter\\ <color grey>Facilities</color>**                                                                                  ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                           +^ **Fasiliteter\\ <color grey>Facilities</color>**                                                                      ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **     
-| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>Ticket sales (Ticket office)</color>                                                                                                                                                                     +| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>Ticket sales (Ticket office)</color>                                                                              
-| Billettautomat\\ <color grey>Ticket machines</color>                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Billettautomat\\ <color grey>Ticket machines</color>                                                                  |  <color green>✔</color>                 
-| Venterom\\ <color grey>Waiting room</color>                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Venterom\\ <color grey>Waiting room</color>                                                                           |  <color green>✔</color>                 
-| Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)\\ <color grey>Weather protection (Sheds/Platform roof)</color>                                                          |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)\\ <color grey>Weather protection (Sheds/Platform roof)</color>                 |  <color green>✔</color>                 
-| Røykfri stasjon/plattform\\ <color grey>Non-smoking platforms and stations</color>                                                                       |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Røykfri stasjon/plattform\\ <color grey>Non-smoking platforms and stations</color>                                    |  <color green>✔</color>                 
-| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>Free WIFI</color>                                                                                                                                                   +| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>Free WIFI</color>                                                                               
-| Bagasjetraller\\ <color grey>Luggage trolleys</color>                                                                                                                                                                                     +| Bagasjetraller\\ <color grey>Luggage trolleys</color>                                                                                                         
-| Oppbevaring\\ <color grey>Luggage storage</color>                                                                                                                                                                                       +| Oppbevaring\\ <color grey>Luggage storage</color>                                                                                                             
-| Kiosk\\ <color grey>Newsstands</color>                                                                                                                                                                                             +| Kiosk\\ <color grey>Newsstands</color>                                                                                                                        
-| Kafe\\ <color grey>Cafè</color>                                                                                                                                                                                              +| Kafe\\ <color grey>Cafè</color>                                                                                                                               
-| Telefon\\ <color grey>Telephone</color>                                                                                                                                                                                           +| Telefon\\ <color grey>Telephone</color>                                                                                                                       
-| Minibank\\ <color grey>ATM</color>                                                                                                                                                                                          +| Minibank\\ <color grey>ATM</color>                                                                                                                            
-| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>Dining room for train staff</color>                                                                                                                                                                         +| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>Dining room for train staff</color>                                                                                   
-| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>Accomodation for train staff</color>                                                                                                                                                                      +| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>Accomodation for train staff</color>                                                                               
-^ **Transport/kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>Transportation/Communication within walking distance</color>**                                                       ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            +^ **Transport/kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>Transportation/Communication within walking distance</color>**  ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **     
-| Buss\\ <color grey>Bus</color>                                                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Buss\\ <color grey>Bus</color>                                                                                        |  <color green>✔</color>                 
-| Båt/ferge\\ <color grey>Boat/Ferry</color>                                                                                                                                                                                         +| Båt/ferge\\ <color grey>Boat/Ferry</color>                                                                                                                    
-| Fly\\ <color grey>Airplane</color>                                                                                                                                                                                               +| Fly\\ <color grey>Airplane</color>                                                                                                                            
-| T-bane\\ <color grey>Subway</color>                                                                                                                                                                                            +| T-bane\\ <color grey>Subway</color>                                                                                                                           
-| Trikk\\ <color grey>Tram</color>                                                                                                                                                                                              +| Trikk\\ <color grey>Tram</color>                                                                                                                              
-| Taxi\\ <color grey>Taxi</color>                                                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                   +| Taxi\\ <color grey>Taxi</color>                                                                                       |  <color green>✔</color>                 
-| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color>                                                                                                                                                                      |+| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color>                                                                           |
  
 ++++ ++++
stasjoner/jessheim.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)