Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:knapstad

Knapstad

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Gaupefaret, Knapstad, 1823 Hobøl
Strekning / Route: Oslo S - Rakkestad, Østre linje
Avstand fra Ski / Distance from Ski: 17,27 km

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
1)
Spor nr. 1
stasjoner/knapstad.txt · Sist endret: 2018/04/19 13:46 av wesase