Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:kongsvinger

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
stasjoner:kongsvinger [2020/02/13 08:31]
wesase [Tabell]
stasjoner:kongsvinger [2020/02/13 08:31] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 6: Linje 6:
 ++++ Sportabell / Track table| ++++ Sportabell / Track table|
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                           
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                    +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                              
-                                                                                                                                                                                 ​|                                                         ​| ​                                            ​                                            ​                                            ​                                   +1                              ​Togspor ​                         ​1112,​50 ​                                   ​342                                                                   |                                                         ​| ​166,​50 ​                                     ​700                                         5,35                                        ​Sideplattform\\ \\ Personovergang ​                           ​
-                                                                |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +1                              ​Hovedtogspor ​                    |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Inkjør - spv                                                 
-                                                                                                                                                                                 ​|                                                         ​| ​                                            ​                                            ​                                            ​                                   +2                              ​Hovedtogspor ​                    2903                                       342                                                                   |                                                         ​| ​209,​50 ​                                     ​650                                         7                                           Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1\\ \\ Personovergang  ​
-                                                                                                                                                                                 ​|                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +3                              ​Buttspor ​                        878                                        ​104                                                                   |                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                             
-                                                                                                                                                                                 ​|                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +4                              ​Togspor ​                         ​1252,​60 ​                                   ​899                                                                   |                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                             
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +5                              ​Togspor ​                         ​1791                                       |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Skiftespor ​                                                  
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +6                              ​Togspor ​                         ​1132                                       |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Skiftespor ​                                                  
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +7                              ​Togspor ​                         ​748                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Gjennom Lokstall ​                                            
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +8                              ​Togspor ​                         ​252                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Gjennom Lokstall ​                                            
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +9                              ​Togspor ​                         ​298,​70 ​                                    |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Gjennom Lokstall ​                                            
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +10                             Buttspor ​                        127                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Skiftespor ​                                                  
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​                                            ​|                                             |                                    ​+11                             Buttspor ​                        198,​50 ​                                    |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​100                                         750                                         1,80                                        | Serviceplattform ​                                            | 
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +12                             Buttspor ​                        305,​90 ​                                    |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                             
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​                                            ​                                            ​                                   +13                             Buttspor ​                        347,​30 ​                                    |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​100                                         750                                         3,10                                        ​Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 13 og 12                   
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​                                            ​                                            ​                                   +13                             Buttspor ​                        347,​30 ​                                    |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​100                                         750                                         3,10                                        ​Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 13 og 12                   
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +15                             Buttspor ​                        175                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                             
-                                                                |                                            |                                                                       ​|                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +16                             Buttspor ​                        |                                            | 232                                                                   |                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                             
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +17                             Buttspor ​                        165                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                                             
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +18                             Buttspor ​                        255                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Norsenga Tømmerterminal ​                                     ​
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +20                             Buttspor ​                        350                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Norsenga Tømmerterminal ​                                     ​
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +21                             Buttspor ​                        408                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Norsenga Tømmerterminal ​                                     ​
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +22                             Buttspor ​                        412                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Norsenga Tømmerterminal ​                                     ​
-                               |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +23                             |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​norsk brendsel ​                                              
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +24                             Buttspor ​                        0                                          ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​kongsvinger omformerst ​                                      
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +25                             Øvrige spor                      ​0                                          ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​kongsvinger omformerst ​                                      
-                                                                |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   |+400                            ​Togspor ​                         ​|                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Solørbanen ​                                                  |
 ++++ ++++
  
stasjoner/kongsvinger.txt · Sist endret: 2020/02/13 08:31 av wesase