Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:koppera

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Kopperå Stasjon

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området
 Sporplan

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: 7533 kopperå
Strekning / Route: Trondheim S - Meråker, Meråkernbanen
Avstand fra Trondheim / Distance from Trondheim: 88,3 km

Informasjon / Information
www.jernbaneverket.no
postmottak@jbv.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Togvarmeanlegg / Train heating

1)
Spor nr. 1
stasjoner/koppera.1480423723.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)