Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:kval

Kvål

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Stasjonsveien 1, 7228 Kvål
Strekning / Route: Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 525,32 km

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
1)
Spor nr. 1
stasjoner/kval.txt · Sist endret: 2017/05/29 09:54 av wesase