Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:leangen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
stasjoner:leangen [2018/03/05 09:39]
wesase [Tabell]
stasjoner:leangen [2019/08/20 08:02]
wesase [Tabell]
Linje 67: Linje 67:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                               |||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                            ​+| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                      ​
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color> ​ ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                               ​+^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​\\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                         ​
-| 1                              | Togspor ​                         | 390                                                                                   55                                          ​530                                         | 1,90                                        ​| Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 2\\ \\ Leangen stasjon ​ +| 1                              | Togspor ​                         ​|                                            ​| 390                                                                   ​                                                        ​128                                         760                                         | 10                                          ​| Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 1\\ \\ Togspor 1  | 
-| 1                              | Togspor ​                         | 390                                  |                                                  | 44                                          | 300/​30 ​                                     | 3                                           | Sideplattform\\ \\ Leangen stasjon ​                           ​+| 2                              | Hovedtogspor ​                    ​| ​0                                          ​392                                                                                                                           ​120                                         | 760                                         | 10                                          ​| Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1\\ \\ Hovedspor ​ 
-| 2                              | Hovedtogspor ​                    ​| ​                                                                                      55                                          ​530                                         | 1,90                                        ​| Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1\\ \\ Hovedspor ​       +| 3                              | Togspor ​                         ​| 0                                          ​| 430                                                                   ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Togspor 3                                               | 
-| 3                              | Togspor ​                         | 430                                                                                   |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Leangen stasjon ​                                              | +| 4                              | Buttspor ​                        ​| ​352                                        | 300                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Hensettingsspor ​                                        
-| 4                              | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Buttspor ​                                                     ​+| 5                              | Buttspor ​                        ​| ​370                                        | 275                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Hensettingsspor ​                                        
-| 5                              | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Buttspor ​                                                     ​+| 6                              | Buttspor ​                        ​| ​345                                        | 215                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Hensettingsspor ​                                        
-| 6                              | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Buttspor ​                                                     ​+| 7                              | Buttspor ​                        ​| ​155                                        | 92                                                                    ​                                                        ​| 129                                         | 1100/​1000 ​                                  | 10                                          | Lasterampe\\ \\ Hensettingsspor ​                        |
-| 7                              | Buttspor ​                        ​| ​101                                  ​                                                 | 129                                         | 1100/​1000 ​                                  | 10                                          | Lasterampe\\ \\ Rampespor ​                                    |+
 ++++ ++++
  
-++++ Hensetting / Storage siding| 
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ + 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^                                    +++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
-                             ​| ​92                                                                    ​| Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           ​| ​Pukkopplasting fra rampe           + 
-                             | 275                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting godsvogner ​             +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​|||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        ​
-                             ​| ​300                                                                   | Sporsperre ​                                   ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting godsvogner ​             +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color>  ​
-                             ​| ​215                                                                   Middel ​                                       ​Middel ​                                     ​|                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           ​| ​Hensetting godsvogner ​             ​|+                             ​| ​300                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           ​| ​Hensetting godsvogner ​                    
 +                             | 275                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting godsvogner ​                    ​
 +                             ​| ​215                                                                   | Middel ​                                       ​Middel ​                                     ​|                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting godsvogner ​                    ​
 +                             ​| ​92                                                                    ​Sporsperre ​                                   ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           ​| ​Pukkopplasting fra rampe                  | 
 +|                                |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
 +|                                |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
 +|                                |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
 +|                                |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
 +|                                |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
 +|                                |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          |
 ++++ ++++
 +
 +
  
  
stasjoner/leangen.txt · Sist endret: 2019/12/20 17:00 av wesase