Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:leangen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:leangen [2018/03/05 09:39]
wesase [Tabell]
stasjoner:leangen [2019/09/02 16:02] (nåværende versjon)
wesase
Linje 1: Linje 1:
 ====== Leangen ====== ====== Leangen ======
-| {{stasjoner:​stasjonsbilder:leangen.jpg?​600|Foto: ​Njål Svingheim}}                                                                                                                                                                                 ​| <​WRAP> ​    ​{{stasjoner:​kart:​leangen.png?​300 | Kart over området}} {{:​stasjoner:​ssp:​ko-006419-000-leangen.png?300|Sporplan}}\\     </​WRAP> ​                                                                                    ​+| {{:stasjoner:bilder:nye_leangen.jpg?​600|Foto: ​Anh Vu Nguyen, Bane NOR}}                                                                                                                                                                                  | <​WRAP> ​  ​{{:stasjoner:​kart:​leangen.png?​400|Kart over området}} ​\\ {{:​stasjoner:​ssp:​skjematisk_sporplan_leangen.png?400|Sporplan}} ​  ​</​WRAP> ​                                                                                  ​
-| <​WRAP> ​    ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Leangveien 14, 7044 Trondheim \\ Strekning / Route: Trondheim S - Bodø, Nordlandsbanen \\ Avstand fra Trondheim / Distance from Trondheim: 3,49 km \\     ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[http://​www.banenor.no/​Jernbanen/​Stasjonssok/​-L-/​Leangen/​|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]] ​   </​WRAP> ​ |+| <​WRAP> ​            ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Leangveien 14, 7044 Trondheim \\ Strekning / Route: Trondheim S - Bodø, Nordlandsbanen \\ Avstand fra Trondheim / Distance from Trondheim: 3,49 km \\    </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[http://​www.banenor.no/​Jernbanen/​Stasjonssok/​-L-/​Leangen/​|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]] ​   </​WRAP> ​ | 
  
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​ ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| ​
  
-| @aliceblue:<​color black>​**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>​Station services</​color>​**</​color> ​ || +| @aliceblue:<​color black>​**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>​Station services</​color>​**</​color> ​                                                              ​|| 
-^ **Parkering\\ <color grey>​Parking</​color>​** ​                                                    ​^  ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                             ​+^ **Parkering\\ <color grey>​Parking</​color>​** ​                                                                          ​^  ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **  
-| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>​Pick-up/​drop-off point</​color> ​                                   |  <color green>​✔</​color> ​                                                                          ​+| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>​Pick-up/​drop-off point</​color> ​                                                ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Parkering for reisende\\ <color grey>​Parking for travellers</​color> ​                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                              ​+| Parkering for reisende\\ <color grey>​Parking for travellers</​color> ​                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| HC Parkering\\ <color grey>​Disabled parking</​color> ​                                                                                    ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| HC Parkering\\ <color grey>​Disabled parking</​color> ​                                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Gratis parkering\\ <color grey>​Free Parking</​color> ​                                                                                ​|  <color green>​✔</​color> ​  ​+| Gratis parkering\\ <color grey>​Free Parking</​color> ​                                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</​color> ​                                                                                                                                                                   ​+| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</​color> ​                                        ​                                      ​
-| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>​Parking with SMS sticker for commuters</​color> ​                                                                                                                                                                   ​+| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>​Parking with SMS sticker for commuters</​color> ​                          ​                                      ​
-| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>​Bike racks with roof</​color> ​                                                                                                                                                                             ​+| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>​Bike racks with roof</​color> ​                                                      ​ <​color green>​✔</​color> ​              
-| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>​Bike racks without roof</​color> ​                                                                          ​ <​color green>​✔</​color> ​                                                                                                  +| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>​Bike racks without roof</​color> ​                                                  ​                                      ​
-| Sykkelhotell\\ <color grey>​Bike hotel</​color> ​                                                                                                                                                                                     ​+| Sykkelhotell\\ <color grey>​Bike hotel</​color> ​                                                                        ​                                      ​
-^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>​Availability</​color>​** ​                                                                             ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>​Availability</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ​
-| Hinderfri adkomst til plattform/​HC\\ <color grey>​Disabled access to platform</​color> ​                                                                                                                                                               ​+| Hinderfri adkomst til plattform/​HC\\ <color grey>​Disabled access to platform</​color> ​                                  <​color green>​✔</​color> ​              
-| Heis\\ <color grey>​Elevator</​color> ​                                                                                            ​                                                                                                  ​+| Heis\\ <color grey>​Elevator</​color> ​                                                                                  ​ <​color green>​✔</​color> ​              
-| Rampe\\ <color grey>​Ramp</​color> ​                                                                                          ​ <​color green>​✔</​color> ​                                                                                                  +| Rampe\\ <color grey>​Ramp</​color> ​                                                                                                                           ​
-| HC Toalett\\ <color grey>​Disabled toilets</​color> ​                                                                                                                                                                                       ​+| HC Toalett\\ <color grey>​Disabled toilets</​color> ​                                                                    ​                                      ​
-| Ledelinjer/​Ledesystem\\ <color grey>​Guide lines/​Guidance system</​color> ​                                                                          ​                                                                                                  ​+| Ledelinjer/​Ledesystem\\ <color grey>​Guide lines/​Guidance system</​color> ​                                              ​ <​color green>​✔</​color> ​              
-| Teleslynge\\ <color grey>​Induction loops</​color> ​                                                                                                                                                                                       ​+| Teleslynge\\ <color grey>​Induction loops</​color> ​                                                                      <​color green>​✔</​color> ​              
-| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>​Mobile ramp on platform (entry and exit)</​color> ​                                                                                                                                                 ​+| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>​Mobile ramp on platform (entry and exit)</​color> ​      ​ <​color green>​✔</​color> ​              
-| Universell utforming\\ <color grey>​Universal Design</​color> ​                                                                                                                                                                             ​+| Universell utforming\\ <color grey>​Universal Design</​color> ​                                                          ​ <​color green>​✔</​color> ​              
-| Assistansetjeneste\\ <color grey>​Disabled passenger access and assistance</​color> ​                                                                                                                                                                               ​+| Assistansetjeneste\\ <color grey>​Disabled passenger access and assistance</​color> ​                                    ​                                      ​
-| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>​Vehicle access to platform for staff</​color> ​                                                                                                                                                                               ​+| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>​Vehicle access to platform for staff</​color> ​                ​ <​color green>​✔</​color> ​              
-^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>​Travel info</​color>​** ​                                                                            ​^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>​Travel info</​color>​** ​                                                               ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ​
-| **Statisk informasjon;​ Plakater\\ <color grey>​Static information;​ Posters</​color>​** ​                                                              ​                                                                                                  ​+| **Statisk informasjon;​ Plakater\\ <color grey>​Static information;​ Posters</​color>​** ​                                  ​                                      ​
-| Rutetabeller\\ <color grey>​Timetables</​color> ​                                                                                   |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Rutetabeller\\ <color grey>​Timetables</​color> ​                                                                        ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Linjekart\\ <color grey>​Line map</​color> ​                                                                                                                                                                                         ​+| Linjekart\\ <color grey>​Line map</​color> ​                                                                                                                   ​
-| Serviceerklæring\\ <color grey>​Service declaration</​color> ​                                                                               |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Serviceerklæring\\ <color grey>​Service declaration</​color> ​                                                           |  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| **Dynamisk informasjon;​ Skjermer og høyttaler\\ <color grey>​Dynamic information;​ Monitors and speaker</​color>​** ​                                                ​                                                                                                  ​+| **Dynamisk informasjon;​ Skjermer og høyttaler\\ <color grey>​Dynamic information;​ Monitors and speaker</​color>​** ​      ​                                      ​
-| Toganviser\\ <color grey>​Track Indicator</​color> ​                                                                                                                                                                                       ​+| Toganviser\\ <color grey>​Track Indicator</​color> ​                                                                      <​color green>​✔</​color> ​              
-| Monitor med togtider\\ <color grey>​Monitor with train times</​color> ​                                                                           |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Monitor med togtider\\ <color grey>​Monitor with train times</​color> ​                                                  ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Høyttaler\\ <color grey>​Speaker</​color> ​                                                                                       |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Høyttaler\\ <color grey>​Speaker</​color> ​                                                                              ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-^ **Fasiliteter\\ <color grey>​Facilities</​color>​** ​                                                                                 ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                           ​+^ **Fasiliteter\\ <color grey>​Facilities</​color>​** ​                                                                     ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ​
-| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>​Ticket sales (Ticket office)</​color> ​                                                                  ​                                                                                                  ​+| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>​Ticket sales (Ticket office)</​color> ​                                                                           ​
-| Billettautomat\\ <color grey>​Ticket machines</​color> ​                                                                                                                                                                                   ​+| Billettautomat\\ <color grey>​Ticket machines</​color> ​                                                                                                       ​
-| Venterom\\ <color grey>​Waiting room</​color> ​                                                                                                                                                                                         ​+| Venterom\\ <color grey>​Waiting room</​color> ​                                                                          ​                                      ​
-| Klimabeskyttelse (Leskur/​plattformtak)\\ <color grey>​Weather protection (Sheds/​Platform roof)</​color> ​                                                         |  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Klimabeskyttelse (Leskur/​plattformtak)\\ <color grey>​Weather protection (Sheds/​Platform roof)</​color> ​                ​|  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Røykfri stasjon/​plattform\\ <color grey>​Non-smoking platforms and stations</​color> ​                                                                      ​|  <color green>​✔</​color> ​                                                                                                  ​+| Røykfri stasjon/​plattform\\ <color grey>​Non-smoking platforms and stations</​color> ​                                   |  <color green>​✔</​color> ​              ​
-| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>​Free WIFI</​color> ​                                                ​                                                                                                  ​+| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>​Free WIFI</​color> ​                                      ​                                      ​
-| Bagasjetraller\\ <color grey>​Luggage trolleys</​color> ​                                                                                  ​                                                                                                  ​+| Bagasjetraller\\ <color grey>​Luggage trolleys</​color> ​                                                                ​                                      ​
-| Oppbevaring\\ <color grey>​Luggage storage</​color> ​                                                                                    ​                                                                                                  ​+| Oppbevaring\\ <color grey>​Luggage storage</​color> ​                                                                    ​                                      ​
-| Kiosk\\ <color grey>​Newsstands</​color> ​                                                                                          ​                                                                                                  ​+| Kiosk\\ <color grey>​Newsstands</​color> ​                                                                                                                     ​
-| Kafe\\ <color grey>​Cafè</​color> ​                                                                                                                                                                                             ​+| Kafe\\ <color grey>​Cafè</​color> ​                                                                                      ​                                      ​
-| Telefon\\ <color grey>​Telephone</​color> ​                                                                                        ​                                                                                                  ​+| Telefon\\ <color grey>​Telephone</​color> ​                                                                              ​                                      ​
-| Minibank\\ <color grey>​ATM</​color> ​                                                                                                                                                                                         ​+| Minibank\\ <color grey>​ATM</​color> ​                                                                                                                         ​
-| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>​Dining room for train staff</​color> ​                                                                      ​                                                                                                  ​+| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>​Dining room for train staff</​color> ​                                          ​                                      ​
-| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>​Accomodation for train staff</​color> ​                                                                                                                                                                     ​+| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>​Accomodation for train staff</​color> ​                                      ​                                      ​
-^ **Transport/​kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>​Transportation/​Communication within walking distance</​color>​** ​                                                      ​^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **                                                                                            +^ **Transport/​kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>​Transportation/​Communication within walking distance</​color>​** ​ ^ ** Ja\\ <color grey>​Yes</​color> ​ **   ​
-| Buss\\ <color grey>​Bus</​color> ​                                                                                                                                                                                             ​+| Buss\\ <color grey>​Bus</​color> ​                                                                                        <​color green>​✔</​color> ​              
-| Båt/​ferge\\ <color grey>​Boat/​Ferry</​color> ​                                                                                      ​                                                                                                  ​+| Båt/​ferge\\ <color grey>​Boat/​Ferry</​color> ​                                                                                                                 ​
-| Fly\\ <color grey>​Airplane</​color> ​                                                                                            ​                                                                                                  ​+| Fly\\ <color grey>​Airplane</​color> ​                                                                                                                         ​
-| T-bane\\ <color grey>​Subway</​color> ​                                                                                                                                                                                           ​+| T-bane\\ <color grey>​Subway</​color> ​                                                                                  ​                                      ​
-| Trikk\\ <color grey>​Tram</​color> ​                                                                                                                                                                                             ​+| Trikk\\ <color grey>​Tram</​color> ​                                                                                                                           ​
-| Taxi\\ <color grey>​Taxi</​color> ​                                                                                                                                                                                             ​+| Taxi\\ <color grey>​Taxi</​color> ​                                                                                      ​                                      ​
-| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>​Airport outside walking distance</​color> ​                                                                                                                                                                     ​|+| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>​Airport outside walking distance</​color> ​                                  ​                                      ​|
  
 ++++ ++++
Linje 67: Linje 68:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                               |||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                            ​+| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                      ​
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color> ​ ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                               ​+^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color> ​\\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                                         ​
-| 1                              | Togspor ​                         | 390                                                                                   55                                          ​530                                         | 1,90                                        ​| Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 2\\ \\ Leangen stasjon ​ +| 1                              | Togspor ​                         ​|                                            ​| 390                                                                   ​                                                        ​128                                         760                                         | 10                                          ​| Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 1\\ \\ Togspor 1  | 
-| 1                              | Togspor ​                         | 390                                  |                                                  | 44                                          | 300/​30 ​                                     | 3                                           | Sideplattform\\ \\ Leangen stasjon ​                           ​+| 2                              | Hovedtogspor ​                    ​| ​0                                          ​392                                                                                                                           ​120                                         | 760                                         | 10                                          ​| Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1\\ \\ Hovedspor ​ 
-| 2                              | Hovedtogspor ​                    ​| ​                                                                                      55                                          ​530                                         | 1,90                                        ​| Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1\\ \\ Hovedspor ​       +| 3                              | Togspor ​                         ​| 0                                          ​| 430                                                                   ​                                                        ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Togspor 3                                               | 
-| 3                              | Togspor ​                         | 430                                                                                   |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Leangen stasjon ​                                              | +| 4                              | Buttspor ​                        ​| ​352                                        | 300                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Hensettingsspor ​                                        
-| 4                              | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Buttspor ​                                                     ​+| 5                              | Buttspor ​                        ​| ​370                                        | 275                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Hensettingsspor ​                                        
-| 5                              | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Buttspor ​                                                     ​+| 6                              | Buttspor ​                        ​| ​345                                        | 215                                                                                                                           ​|                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Hensettingsspor ​                                        
-| 6                              | Buttspor ​                        ​| ​                                                                                      |                                             ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​Buttspor ​                                                     ​+| 7                              | Buttspor ​                        ​| ​155                                        | 92                                                                    ​                                                        ​| 129                                         | 1100/​1000 ​                                  | 10                                          | Lasterampe\\ \\ Hensettingsspor ​                        |
-| 7                              | Buttspor ​                        ​| ​101                                  ​                                                 | 129                                         | 1100/​1000 ​                                  | 10                                          | Lasterampe\\ \\ Rampespor ​                                    |+
 ++++ ++++
  
-++++ Hensetting / Storage siding| 
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ + 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^                                    +++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
-                             ​| ​92                                                                    ​| Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           ​| ​Pukkopplasting fra rampe           + 
-                             | 275                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting godsvogner ​             +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​|||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        ​
-                             ​| ​300                                                                   | Sporsperre ​                                   ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting godsvogner ​             +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color>  ​
-                             ​| ​215                                                                   Middel ​                                       ​Middel ​                                     ​|                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei /                                                                                    |                                                                           ​| ​Hensetting godsvogner ​             ​|+                             ​| ​300                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           ​| ​Hensetting godsvogner ​                    
 +                             | 275                                                                   | Sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting godsvogner ​                    ​
 +                             ​| ​215                                                                   | Middel ​                                       ​Middel ​                                     ​|                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           | Hensetting godsvogner ​                    ​
 +                             ​| ​92                                                                    ​Sporsperre ​                                   ​Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          ​| Nei /                                                                                    |                                                                           ​| ​Pukkopplasting fra rampe                  ​|
 ++++ ++++
 +
 +
  
  
stasjoner/leangen.1520242758.txt.gz · Sist endret: 2018/03/05 09:39 av wesase