Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:lerkendal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

stasjoner:lerkendal [2017/05/30 12:50]
wesase
stasjoner:lerkendal [2020/06/02 10:02]
Linje 1: Linje 1:
-====== Lerkendal ====== 
-|{{stasjoner:stasjonsbilder:lerkendal.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}} | <WRAP> {{stasjoner:kart:lerkendal.png?600 | Kart over området}} \\ </WRAP>| 
-| <WRAP> **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Høyskoleringen 7, 7044 Trondheim \\ Strekning / Route: Stavne - Leangen, Stavne-Leangenbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 550,37 km \\ 
-</WRAP>  |<WRAP> [[ http://banekart.banenor.no/kart/ |Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[ http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-L-/Lerkendal/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]</WRAP>| 
- 
-++++ Stasjonsfasiliteter / Station services|  
- 
-| @aliceblue:<color black>**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>Station services</color>**</color>  || 
-^ **Parkering\\ <color grey>Parking</color>**                                                      ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                             ^ 
-| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>Pick-up/drop-off point</color>                                    |                                                                           | 
-| Parkering for reisende\\ <color grey>Parking for travellers</color>                                            |                                                                               | 
-| HC Parkering\\ <color grey>Disabled parking</color>                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| Gratis parkering\\ <color grey>Free Parking</color>                                                                                   | 
-| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</color>                                                                  |                                                                                                   | 
-| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>Parking with SMS sticker for commuters</color>                                                                  |                                                                                                   | 
-| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>Bike racks with roof</color>                                                                            |                                                                                                   | 
-| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>Bike racks without roof</color>                                                                            <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| Sykkelhotell\\ <color grey>Bike hotel</color>                                                                                    |                                                                                                   | 
-^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>Availability</color>**                                                                              ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            ^ 
-| Hinderfri adkomst til plattform/HC\\ <color grey>Disabled access to platform</color>                                                              |  <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| Heis\\ <color grey>Elevator</color>                                                                                                                                                                                               | 
-| Rampe\\ <color grey>Ramp</color>                                                                                            <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| HC Toalett\\ <color grey>Disabled toilets</color>                                                                                      |                                                                                                   | 
-| Ledelinjer/Ledesystem\\ <color grey>Guide lines/Guidance system</color>                                                                                                                                                                             | 
-| Teleslynge\\ <color grey>Induction loops</color>                                                                                      |                                                                                                   | 
-| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>Mobile ramp on platform (entry and exit)</color>                                                |                                                                                                   | 
-| Universell utforming\\ <color grey>Universal Design</color>                                                                            |                                                                                                   | 
-| Assistansetjeneste\\ <color grey>Disabled passenger access and assistance</color>                                                                              |                                                                                                   | 
-| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>Vehicle access to platform for staff</color>                                                                              |  <color green>✔</color> ((Spor nr. 1))                                                                                                   | 
-^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>Travel info</color>**                                                                             ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            ^ 
-| **Statisk informasjon; Plakater\\ <color grey>Static information; Posters</color>**                                                                                                                                                                 | 
-| Rutetabeller\\ <color grey>Timetables</color>                                                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| Linjekart\\ <color grey>Line map</color>                                                                                        |                                                                                                   | 
-| Serviceerklæring\\ <color grey>Service declaration</color>                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| **Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler\\ <color grey>Dynamic information; Monitors and speaker</color>**                                                                                                                                                   | 
-| Toganviser\\ <color grey>Track Indicator</color>                                                                                      |                                                                                                   | 
-| Monitor med togtider\\ <color grey>Monitor with train times</color>                                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| Høyttaler\\ <color grey>Speaker</color>                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-^ **Fasiliteter\\ <color grey>Facilities</color>**                                                                                  ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                           ^ 
-| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>Ticket sales (Ticket office)</color>                                                                                                                                                                     | 
-| Billettautomat\\ <color grey>Ticket machines</color>                                                                                  |                                                                                                   | 
-| Venterom\\ <color grey>Waiting room</color>                                                                                        |                                                                                                   | 
-| Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)\\ <color grey>Weather protection (Sheds/Platform roof)</color>                                                          |  <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| Røykfri stasjon/plattform\\ <color grey>Non-smoking platforms and stations</color>                                                                        <color green>✔</color>                                                                                                   | 
-| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>Free WIFI</color>                                                                                                                                                   | 
-| Bagasjetraller\\ <color grey>Luggage trolleys</color>                                                                                                                                                                                     | 
-| Oppbevaring\\ <color grey>Luggage storage</color>                                                                                                                                                                                       | 
-| Kiosk\\ <color grey>Newsstands</color>                                                                                                                                                                                             | 
-| Kafe\\ <color grey>Cafè</color>                                                                                            |                                                                                                   | 
-| Telefon\\ <color grey>Telephone</color>                                                                                                                                                                                           | 
-| Minibank\\ <color grey>ATM</color>                                                                                        |                                                                                                   | 
-| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>Dining room for train staff</color>                                                                                                                                                                         | 
-| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>Accomodation for train staff</color>                                                                    |                                                                                                   | 
-^ **Transport/kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>Transportation/Communication within walking distance</color>**                                                       ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            ^ 
-| Buss\\ <color grey>Bus</color>                                                                                            |                                                                                                   | 
-| Båt/ferge\\ <color grey>Boat/Ferry</color>                                                                                                                                                                                         | 
-| Fly\\ <color grey>Airplane</color>                                                                                                                                                                                               | 
-| T-bane\\ <color grey>Subway</color>                                                                                          |                                                                                                   | 
-| Trikk\\ <color grey>Tram</color>                                                                                            |                                                                                                   | 
-| Taxi\\ <color grey>Taxi</color>                                                                                            |                                                                                                   | 
-| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color>                                                                    |                                                                                                   | 
- 
-++++ 
- 
- 
-++++ Sportabell / Track table| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                |||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**  | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                    ^ 
-| 1                              |                                  |                                      |                                                  | 55                                          | 760                                         | 5                                                                              | 
-++++ 
- 
-^ **Informasjon / Information**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ 
-| www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste: {{:call.png?12}} 02009\\ {{:mobil.png?8}}  [[http://www.banenor.no/Kundesenter/Mobil-applikasjon/|Togtider]]\\  [[  http://www.banenor.no/Jernbanen/togkart/|Togkart / Trainmap]] | 
- 
- 
- 
- 
  
stasjoner/lerkendal.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)