Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:lerkendal

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Lerkendal

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Høyskoleringen 7, 7044 Trondheim
Strekning / Route: Stavne - Leangen, Stavne-Leangenbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 550,37 km

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
1)
Spor nr. 1
stasjoner/lerkendal.1496148655.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)