Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:loten

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:loten [2017/10/24 07:13]
wesase [Tabell]
stasjoner:loten [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 68: Linje 68:
 ++++ Sportabell / Track table| ++++ Sportabell / Track table|
  
- +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**                          | 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                |||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**                          | +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                                            ^ 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                                            ^ +| 1                              | Hovedtogspor                     226,90                                                                                                                                                                   | 176                                         | 350/720                                     | 8                                           | Sideplattform\\ \\ Fra indere hovedsignal A 511 til spv  | 
-| 1                              | Hovedtogspor                                                                                                           | 176                                         | 350/720                                     | 8                                           | Sideplattform\\ \\ Fra spv 2 til Indere hovedsignal B 512  | +| 1                              | Hovedtogspor                     | 407                                        | 339                                                                                                                           | 176                                         | 350/720                                     | 8                                           | Sideplattform\\ \\ Fra spv 1 til spv 2                     | 
-| 1                              | Hovedtogspor                     | 339                                                                                   | 176                                         | 350/720                                     | 8                                           | Sideplattform\\ \\ Fra spv 1 til spv 2                     | +                             Hovedtogspor                     601                                                                                                                                                                      176                                         350/720                                     8                                           | Sideplattform\\ \\ Fra spv 2 til Indere hovedsignal B 512  
-                             Togspor                          339                                                                                                                                                                                                                       Gjennomkjørings spor                                       +                             Togspor                          407                                        339                                                                                                                           104                                         | 350/630                                     3,20                                        | Mellomplattform\\ \\ Gjennomkjørings spor                  
-                             Buttspor                                                                                                               30                                          800                                         | 2                                           Lasterampe                                                 +| 3                              | Øvrige spor                      | 153                                        68                                                                                                                            | 16                                          | 1330                                        | 1                                           | Lasterampe                                                 |
-| 3                              | Buttspor                                                                                                               | 16                                          | 1330                                        | 1                                           | Lasterampe                                                 |+
 ++++ ++++
  
-++++ Hensetting / Storage siding| 
  
 +++++ Hensettingstabell / Storage siding|
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**  + 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^                                    +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         
-| 3                              | 68                                                                    | Spv 3                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 22                                                                    | Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           Buttspor                           | +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                              | +| 3                              | 68                                                                    | Spv 3                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 22                                                                    | Nei                                                              Ja                                                                           | Nei                                                             Nei                                                 Lasket                                                     Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           Nei / Ikke relevant                                                                      |                                                                           Buttspor                                  |
-|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | +
-|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | +
-|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | +
-|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | +
-|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |+
 ++++ ++++
 +
 +
  
  
stasjoner/loten.1508829236.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)