Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:loten

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Løten

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området
Sporplan

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Stasjonsvegen 16, 2340 Løten
Strekning / Route: Hamar - Røros - Trondheim S, Rørosbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 143,78 km

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Hensetting / Storage siding|

Spor/Track Energiforsyning/Power supply Merknader/Comments
Nr.
No.
Hensettingslengde
Storage siding length
(m)
Fra signal
From signal
Til signal
To signal
Fra signal From signal (km) Til signal
To signal (km)
Servicerampe
Service Ramp
Lengde Servicerampe Service Ramp length
(m)
KL-anlegg / nr. på skillebryter
Catenary / no. on diconnector
Togvarmeposter
Train pre-heating installations
3 68 Spv 3 Sporstopper Ja 22 Nei / Ikke relevant Buttspor

++++

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
stasjoner/loten.1583915770.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)