Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:magnor

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
stasjoner:magnor [2019/09/18 12:46]
wesase
stasjoner:magnor [2019/09/18 12:46] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 2: Linje 2:
  
  
-| {{:​stasjoner:​stasjonsbilder:​stx:​magnor.jpg?​600|Foto:​ Bane NOR Målevognbilde}} \\ [[https://​banenoreiendom.no/​magnor-stasjon|Magnor stasjon, Bane NOR Eiendom]] ​                                              ​| <​WRAP> ​                                                                                                        ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: ​ Svensrudvegen 3, 2240 Magnor \\ Strekning / Route: (Kongsvinger) - Riksgrensen,​ Kongsvingerbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 133,08 km \\     ​**Stasjon uten planlagt passasjerutveksling** ​ \\  //Station without scheduled passenger exchange// ​ \\ +| {{:​stasjoner:​stasjonsbilder:​stx:​magnor.jpg?​600|Foto:​ Bane NOR Målevognbilde}} ​\\ \\ [[https://​banenoreiendom.no/​magnor-stasjon|Magnor stasjon, Bane NOR Eiendom]] ​                                                   | <​WRAP> ​                                                                                                            ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: ​ Svensrudvegen 3, 2240 Magnor \\ Strekning / Route: (Kongsvinger) - Riksgrensen,​ Kongsvingerbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 133,08 km \\     ​**Stasjon uten planlagt passasjerutveksling** ​ \\  //Station without scheduled passenger exchange// ​ \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ​\\ ​ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ ​   \\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                                                                                           ​</​WRAP> ​ | 
- +| <​WRAP> ​                              ​**Sporplan kommer** ​                                ​\\ ​                                                                                                                ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                           {{:​stasjoner:​kart:​magnor.png?​600|Kart over området}} ​                                                          ​\\ ​                                                                                                                 </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​|
-**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ​\\ ​ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ ​   \\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/​|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                                                                                       ​</​WRAP> ​ | +
-| <​WRAP> ​                          ​**Sporplan kommer** ​                                ​\\ ​                                                                                                            ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                       {{:​stasjoner:​kart:​magnor.png?​600|Kart over området}} ​                                                          ​\\ ​                                                                                                             </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |+
  
  
stasjoner/magnor.txt · Sist endret: 2019/09/18 12:46 av wesase