Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:mal

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

stasjoner:mal [2017/03/21 08:42]
stasjoner:mal [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +====== Mal Stasjon ======
 +|{{bergen_Image_0.jpg?600|Navn stasjon}} | <WRAP> {{bergen_Image_1.png?400 | Kart over området}} \\ {{bergen_Image_2.jpg?250 | Sporplan}} </WRAP>|
 +| <WRAP> **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: \\ Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 461,0 km \\
 + </WRAP>  |<WRAP>[[http://customapps2.geodataonline.no/Jernbaneverket/kartinnsyn|Jernbaneverkets kartvisning / Jernbaneverkets map view]] \\ [[http://www.jernbaneverket.no/Jernbanen/Stasjonssok/-B-/Bergen/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]</WRAP>|
  
 +^**Informasjon / Information**^ 
 +|www.jernbaneverket.no\\ [[postmottak@jbv.no|postmottak@jbv.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12|}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste: {{:call.png?12|}} 02009\\ {{:mobil.png?8|}} [[http://www.jernbaneverket.no/Kundesenter/Mobil-applikasjon/|Togtider]]\\ [[http://www.jernbaneverket.no/Jernbanen/togkart/|Togkart / Trainmap]]| 
 +
 +++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| 
 +
 +| @aliceblue:<color black>**Stasjonsfasiliteter\\ <color grey>Station services</color>**</color>  ||
 +^ **Parkering\\ <color grey>Parking</color>**                                                      ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                             ^
 +| Av- og påstigningsområde\\ <color grey>Pick-up/drop-off point</color>                                    |  <color green>✔</color>                                                                           |
 +| Parkering for reisende\\ <color grey>Parking for travellers</color>                                            |                                                                               |
 +| HC Parkering\\ <color grey>Disabled parking</color>                                                                                                                                                                                       |
 +| Gratis parkering\\ <color grey>Free Parking</color>                                                                                  <color green>✔</color>   |
 +| Parkering med betalingsautomat\\ <color grey>Pay and display machines</color>                                                                  |                                                                                                   |
 +| Pendlerparkering med SMS oblat\\ <color grey>Parking with SMS sticker for commuters</color>                                                                  |                                                                                                   |
 +| Sykkelstativ med tak\\ <color grey>Bike racks with roof</color>                                                                            |                                                                                                   |
 +| Sykkelstativ uten tak\\ <color grey>Bike racks without roof</color>                                                                                                                                                                             |
 +| Sykkelhotell\\ <color grey>Bike hotel</color>                                                                                    |                                                                                                   |
 +^ **Tilgjengelighet\\ <color grey>Availability</color>**                                                                              ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            ^
 +| Hinderfri adkomst til plattform/HC\\ <color grey>Disabled access to platform</color>                                                              |                                                                                                   |
 +| Heis\\ <color grey>Elevator</color>                                                                                                                                                                                               |
 +| Rampe\\ <color grey>Ramp</color>                                                                                                                                                                                             |
 +| HC Toalett\\ <color grey>Disabled toilets</color>                                                                                      |                                                                                                   |
 +| Ledelinjer/Ledesystem\\ <color grey>Guide lines/Guidance system</color>                                                                                                                                                                             |
 +| Teleslynge\\ <color grey>Induction loops</color>                                                                                      |                                                                                                   |
 +| Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)\\ <color grey>Mobile ramp on platform (entry and exit)</color>                                                |                                                                                                   |
 +| Universell utforming\\ <color grey>Universal Design</color>                                                                            |                                                                                                   |
 +| Assistansetjeneste\\ <color grey>Disabled passenger access and assistance</color>                                                                              |                                                                                                   |
 +| Adkomst med bil til plattform for personal\\ <color grey>Vehicle access to platform for staff</color>                                                                              |  <color green>✔</color> ((Fotnotetekst))                                                                                                   |
 +^ **Reiseinformasjon\\ <color grey>Travel info</color>**                                                                             ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            ^
 +| **Statisk informasjon; Plakater\\ <color grey>Static information; Posters</color>**                                                                                                                                                                 |
 +| Rutetabeller\\ <color grey>Timetables</color>                                                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                   |
 +| Linjekart\\ <color grey>Line map</color>                                                                                        |                                                                                                   |
 +| Serviceerklæring\\ <color grey>Service declaration</color>                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                                   |
 +| **Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler\\ <color grey>Dynamic information; Monitors and speaker</color>**                                                                                                                                                   |
 +| Toganviser\\ <color grey>Track Indicator</color>                                                                                      |                                                                                                   |
 +| Monitor med togtider\\ <color grey>Monitor with train times</color>                                                                            |                                                                                                   |
 +| Høyttaler\\ <color grey>Speaker</color>                                                                                        |  <color green>✔</color>                                                                                                   |
 +^ **Fasiliteter\\ <color grey>Facilities</color>**                                                                                  ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                           ^
 +| Billettutsalg (Billettkontor)\\ <color grey>Ticket sales (Ticket office)</color>                                                                                                                                                                     |
 +| Billettautomat\\ <color grey>Ticket machines</color>                                                                                  |                                                                                                   |
 +| Venterom\\ <color grey>Waiting room</color>                                                                                        |                                                                                                   |
 +| Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)\\ <color grey>Weather protection (Sheds/Platform roof)</color>                                                          |  <color green>✔</color>                                                                                                   |
 +| Røykfri stasjon/plattform\\ <color grey>Non-smoking platforms and stations</color>                                                                        <color green>✔</color>                                                                                                   |
 +| Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)\\ <color grey>Free WIFI</color>                                                                                                                                                   |
 +| Bagasjetraller\\ <color grey>Luggage trolleys</color>                                                                                                                                                                                     |
 +| Oppbevaring\\ <color grey>Luggage storage</color>                                                                                                                                                                                       |
 +| Kiosk\\ <color grey>Newsstands</color>                                                                                                                                                                                             |
 +| Kafe\\ <color grey>Cafè</color>                                                                                            |                                                                                                   |
 +| Telefon\\ <color grey>Telephone</color>                                                                                                                                                                                           |
 +| Minibank\\ <color grey>ATM</color>                                                                                        |                                                                                                   |
 +| Spiserom for togpersonell\\ <color grey>Dining room for train staff</color>                                                                                                                                                                         |
 +| Overnatting for togpersonell\\ <color grey>Accomodation for train staff</color>                                                                    |                                                                                                   |
 +^ **Transport/kommunikasjon i gangavstand\\ <color grey>Transportation/Communication within walking distance</color>**                                                       ^ ** Ja\\ <color grey>Yes</color>  **                                                                                            ^
 +| Buss\\ <color grey>Bus</color>                                                                                            |                                                                                                   |
 +| Båt/ferge\\ <color grey>Boat/Ferry</color>                                                                                                                                                                                         |
 +| Fly\\ <color grey>Airplane</color>                                                                                                                                                                                               |
 +| T-bane\\ <color grey>Subway</color>                                                                                          |                                                                                                   |
 +| Trikk\\ <color grey>Tram</color>                                                                                            |                                                                                                   |
 +| Taxi\\ <color grey>Taxi</color>                                                                                            |                                                                                                   |
 +| Flyplass utenfor gangavstand\\ <color grey>Airport outside walking distance</color>                                                                    |                                                                                                   |
 +
 +++++
 +
 +
 +
 +
 +++++ Sportabell / Track table|
 +
 +**UNDER UTARBEIDELSE**
 +^ **Spor**^ **Plattform**^ ^ ^ ^ **Merknader**^
 +^ Nr.^Type^Lengde  (m) ^ Lengde (m) ^Høyde (m)^ ^
 +|1|Togspor|125|300|0,58| |
 +|2|Togspor|240|230|0,57| |
 +|3|Togspor|295|300|0,58| |
 +|4|Togspor|345|300|0,58| |
 +|5|Hensetting|155| | |Rampe m/ tak, H/L=1,18/50 m|
 +|6|Beredskap|30| | | |
 +|9|Togspor|560| | |Oppsetting av tog\\ Lastegate 420 m|
 +|9B|Laste/Lossespor| | | | |
 +|10|Havnespor *| | | |* Til Skoltegrunnskaien|
 +|11|Togspor|228| | | |
 +|22|Hensetting|130| | |Sporeier NSB|
 +|23|Lokstall|110-185| | | ”|
 +|24|Lokstall|110-185| | | ”|
 +|25|Lokstall|110-185| | | ”|
 +|26|Lokstall|110-185| | | ”|
 +|27|Uttrekk *|290| | |* Togvaskemaskin NSB|
 +|28|Hensetting|100| | | |
 +|29|Hensetting|65/65| | | |
 +|30|Hensetting|65/65| | | |
 +|31|Hensetting|130| | | |
 +|32|Hensetting|160| | | |
 +|33|Hensetting|260| | | |
 +|34|Hensetting|260| | |Rampe, H/L=1,18/190 m|
 +|35|Hensetting|230| | | ”|
 +|36|Hensetting|215| | | |
 +|37|Laste-/lossespor|605/595| | |Sporeier NSB AS \\ Lastegater 2 × 525 m|
 +|38|Laste-/lossespor|605/595| | |Sporeier NSB AS \\ Lastegater 2 × 525 m|
 +|39|Laste-/lossespor|605/595| | |Sporeier NSB AS \\ Lastegater 2 × 525 m|
 +|40|Laste-/lossespor|605/595| | |Sporeier NSB AS \\ Lastegater 2 × 525 m|
 +|41|Laste-/lossespor| | | |Truckverksted\\ Cargonet AS|
 +|42|Godsspor|80| | | |
 +|43|Laste-/lossespor| | | |Truckverksted\\ Cargonet AS|
 +|47|Gods-/omløpspor|290-340| | |Til Dokkeskjærskaien\\ Stengt fom 30.06.12 – se V1 – 3.7.3|
 +|48|Late-/lossespor|290-340| | | |
 +++++
 +
 +
 +
 +++++ Togvarmeanlegg / Train heating  |
 +
 +**UNDER UTARBEIDELSE**
 + 
 +| **Togvarmeanlegg**||||||||
 +| **Anlegg**| **Poster**||||||
 +|Anleggsnr.|Kapasitet (kVA)|Postnr.|Internnr.|Dekning (spornr.)|Spenning (V)|Frekvens (Hz)|Ytelse \\ (A)|
 +|TVA-0048|800|TVP-0091|1|31|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0158|2|32|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0159|3|33|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0160|4|34|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0161|5|35|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0162|6|36|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0163|7|5|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0164|8|4|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0165|9|3|1000|16⅔|630|
 +| | |TVP-0166|10|2|1000|16⅔|630|
 +
 +++++