Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:notodden

Notodden

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området
Sporplan

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Kongsbergveien, 3674 Notodden
Strekning / Route: Notodden - Hjuksebø, Tinnosbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 145,72 km

Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan / Description of the tracks in the schematic track plan

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Hensetting / Storage siding

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
1)
Spor nr. 1
stasjoner/notodden.txt · Sist endret: 2020/06/05 08:04 av wesase