Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:notodden

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:notodden [2017/12/19 22:46]
wesase
stasjoner:notodden [2020/08/12 16:28] (nåværende versjon)
wesase
Linje 1: Linje 1:
 +
 +
 +
 ====== Notodden ====== ====== Notodden ======
-|{{stasjoner:stasjonsbilder:notodden.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}} | <WRAP> {{stasjoner:kart:notodden.png?400 | Kart over området}} \\ {{:stasjoner:ssp:ko-005702-000-notodden.png?400|Sporplan}} </WRAP>+| {{stasjoner:stasjonsbilder:notodden.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}}                                                                                                                       | <WRAP>                                           **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Kongsbergveien, 3674 Notodden \\ Strekning / Route: Notodden - HjuksebøTinnosbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 145,72 km                                                                                                                        \\   
-| <WRAP> **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Kongsbergveien, 3674 Notodden \\ Strekning / Route: Skien - Notodden, Bratsbergbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 145,75 km \\ + 
-</WRAP>  |<WRAP> [[ http://banekart.banenor.no/kart/ |Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[ http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-N-/Notodden-kollektivterminal/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]</WRAP>|+**Informasjon Bane NOR Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste: {{:call.png?12}} 02009\\ \\   [[vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:notodden|Notodden hensetting]]   \\ \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\  [[http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-N-/Notodden-kollektivterminal/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]   \\                                                                                                                                                                    </WRAP>  | 
 +| <WRAP>                                       {{:stasjoner:ssp:ko-005702-000-notodden.png?600|Sporplan}}            \\                                                           </WRAP>  | <WRAP>                                  {{stasjoner:kart:notodden.png?600 | Kart over området}}                         \\                                                           </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
 + 
 +++++ Sportabell / Track table| 
 + 
 +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**                                        | 
 +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                                                          ^ 
 +| 1                              | Hovedtogspor                     | 458                                        | 346                                                                                                                           | 150                                         | 300                                         | 13                                          | Sideplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 6                                    | 
 +| 1                              | Hovedtogspor                                                                |                                                                                                                               | 150                                         | 300                                         | 13                                          | Sideplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 6\\ \\ Fra spv. 2 til hovedinnkj. B  | 
 +| 2                              | Togspor                          | 458                                        | 345                                                                                                                           | 234                                         | 300                                         | 5                                           | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1                                  | 
 +| 3                              | Buttspor                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Til kollektivterminalen                                                  | 
 +| 4                              | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 +| 5                              | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 +| 14                             | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 +| 15                             | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 +| 16                             | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 +| 3A                             | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 +| 12A                            | Øvrige spor                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
 +++++ 
 + 
  
  
Linje 64: Linje 87:
 ++++ ++++
  
- 
-++++ Sportabell / Track table| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                |||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**        | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                          ^ 
-| 1                              | Hovedtogspor                     | 346                                  |                                                  | 150                                         | 300                                         | 13                                          | Sideplattform\\ \\ Dekker spor 1 og 6    | 
-| 2                              | Togspor                          | 345                                  |                                                  | 234                                         | 300                                         | 5                                           | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  | 
-| 3                              | Buttspor                                                              |                                                  | 30                                          | 600                                         | 3                                           | Sideplattform\\ \\ Til buss terminalen   | 
-| 3A                                                              |                                      |                                                  |                                                                                                                                     | Sporsperre begge ender.                  | 
-++++ 
- 
-++++ Hensetting / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**                        | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^                                                          ^ 
-| 10                             | 107                                                                   | Zm/sp1-Vk 11                                  | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                    | 
-| 11                             | 103                                                                   | Zm/sp1-Vk 11                                  | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                    | 
-| 12                             | 56                                                                    | Zm/sp1-Vk 11                                  | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Ja / 18-356-J                                                                            |                                                                           | Det er ikke skillebryter, men Jordingsbryter             | 
-| 12A                            | 65                                                                    | Zm/sp1-Vk 11                                  |                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                     | Nei /                                                                                    |                                                                           | Ikke sporstopper                                         | 
-| 14                             | 53                                                                    | Zm/sp 1-Vk 5                                  |                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                     | Nei /                                                                                    |                                                                           | Lengde inkludert svingskive                              | 
-| 3A                             | 242                                                                   | Zm/sp 1-Vk 5                                  | Zl/sp 3-Vk 4                                |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Ja / 18-357-J                                                                            |                                                                           | Det er ikke skillebryter, men Jordingsbryter             | 
-| 4                              | 242                                                                   | Zm/sp 1-Vk 5                                  | Zl/sp 3-Vk 4                                |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Ja / 18-357-J                                                                            |                                                                           | Det er ikke skillebryter, men Jordingsbryter             | 
-| 5                              | 45                                                                    | Zm/sp 1-Vk 5                                  |                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                     | Nei /                                                                                    |                                                                           | Ikke sporstopper                                         | 
-| 5                              | 107                                                                   | Zm/sp 1-Vk 5                                  | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Ja / 18-361-J                                                                            |                                                                           | Det er ikke skillebryter, men Jordingsbryter             | 
-| 6                              | 155                                                                   | Zm/sp1-Vk 11                                  | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 39                                                                    | Ja / 18-356-J                                                                            |                                                                           | Høy Rampe, Det er ikke skillebryter, men Jordingsbryter  | 
-| 7                              | 110                                                                   | Zm/sp1-Vk 11                                  | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 19                                                                    | Ja / 18-356-J                                                                            |                                                                           | Høy rampe, Det er ikke skillebryter, men Jordingsbryter  | 
-| 8                              | 88                                                                    | Zm/sp1-Vk 11                                  | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 19                                                                    | Ja / 18-356-J                                                                            |                                                                           | Høy rampe, Det er ikke skillebryter, men Jordingsbryter  | 
-| 9                              | 57                                                                    | Zm/sp1-Vk 11                                  | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei /                                                                                    |                                                                                                                                    | 
-++++ 
  
  
-^ **Informasjon / Information**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ 
-| www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste: {{:call.png?12}} 02009\\ {{:mobil.png?8}}  [[http://www.banenor.no/Kundesenter/Mobil-applikasjon/|Togtider]]\\  [[  http://www.banenor.no/Jernbanen/togkart/|Togkart / Trainmap]] | 
  
  
  
stasjoner/notodden.1513723562.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)