Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:rosenholm

Rosenholm

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Rosenholmveien, 1252 Oslo
Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 11,363 km

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Togvarmeanlegg / Train heating

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
1)
Spor nr. 1 og 2
stasjoner/rosenholm.txt · Sist endret: 2017/05/30 10:57 av wesase