Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:skiple

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
stasjoner:skiple [2016/11/10 13:59]
grohel
stasjoner:skiple [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
-====== Skiple Stasjon ====== +====== Skiple ====== 
-|{{stasjoner:stasjonsbilder:skiple.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}} | <WRAP> {{stasjoner:kart:skiple.png?400 | Kart over området}} \\ {{bergen_Image_2.jpg?250 | Sporplan}} </WRAP>|+|{{stasjoner:stasjonsbilder:skiple.jpg?600|Foto: Njål Svingheim}} | <WRAP> {{stasjoner:kart:skiple.png?600 | Kart over området}} \\  </WRAP>|
 | <WRAP> **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Skiple, 5700 Voss \\ Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 366,3 km \\ | <WRAP> **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Skiple, 5700 Voss \\ Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 366,3 km \\
- </WRAP>  |<WRAP>[[http://customapps2.geodataonline.no/Jernbaneverket/kartinnsyn|Jernbaneverkets kartvisning / Jernbaneverkets map view]] \\ [[http://www.jernbaneverket.no/Jernbanen/Stasjonssok/-B-/Bergen/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]</WRAP>+</WRAP>  |<WRAP> [[ http://banekart.banenor.no/kart/ |Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\ [[ http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-S-/Skiple/|Informasjon for passasjerer / Information for passengers]]</WRAP>|
- +
-^**Informasjon / Information**^  +
-|www.jernbaneverket.no\\ [[postmottak@jbv.no|postmottak@jbv.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12|}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste: {{:call.png?12|}} 02009\\ {{:mobil.png?8|}} [[http://www.jernbaneverket.no/Kundesenter/Mobil-applikasjon/|Togtider]]\\ [[http://www.jernbaneverket.no/Jernbanen/togkart/|Togkart / Trainmap]]+
  
 ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services|  ++++ Stasjonsfasiliteter / Station services| 
Linje 71: Linje 68:
 ++++ Sportabell / Track table| ++++ Sportabell / Track table|
  
-**UNDER UTARBEIDELSE** + 
-**Spor****Plattform**^ ^ ^ ^ **Merknader**^ +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                |||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**  | 
-^ Nr.^Type^Lengde  (m) ^ Lengde (m) ^Høyde (m)^ ^ +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                    ^ 
-|1|Togspor|125|300|0,58| | +1                                                                                                                                                     35                                          | 480                                         | 3                                           Sideplattform                      |
-|2|Togspor|240|230|0,57| | +
-|3|Togspor|295|300|0,58| | +
-|4|Togspor|345|300|0,58| | +
-|5|Hensetting|155| | |Rampe m/ tak, H/L=1,18/50 m| +
-|6|Beredskap|30| | | | +
-|9|Togspor|560| | |Oppsetting av tog\\ Lastegate 420 m| +
-|9B|Laste/Lossespor| | | | | +
-|10|Havnespor *| | | |* Til Skoltegrunnskaien| +
-|11|Togspor|228| | | | +
-|22|Hensetting|130| | |Sporeier NSB| +
-|23|Lokstall|110-185| | | ”| +
-|24|Lokstall|110-185| | | ”| +
-|25|Lokstall|110-185| | | ”| +
-|26|Lokstall|110-185| | | ”| +
-|27|Uttrekk *|290| | |* Togvaskemaskin NSB| +
-|28|Hensetting|100| | | | +
-|29|Hensetting|65/65| | | | +
-|30|Hensetting|65/65| | | | +
-|31|Hensetting|130| | | | +
-|32|Hensetting|160| | | | +
-|33|Hensetting|260| | | | +
-|34|Hensetting|260| | |Rampe, H/L=1,18/190 m| +
-|35|Hensetting|230| | | ”| +
-|36|Hensetting|215| | | | +
-|37|Laste-/lossespor|605/595| | |Sporeier NSB AS \\ Lastegater 2 × 525 m| +
-|38|Laste-/lossespor|605/595| | |Sporeier NSB AS \\ Lastegater 2 × 525 m| +
-|39|Laste-/lossespor|605/595| | |Sporeier NSB AS \\ Lastegater 2 × 525 m+
-|40|Laste-/lossespor|605/595| | |Sporeier NSB AS \\ Lastegater 2 × 525 m| +
-|41|Laste-/lossespor| | | |Truckverksted\\ Cargonet AS| +
-|42|Godsspor|80| | | | +
-|43|Laste-/lossespor| | | |Truckverksted\\ Cargonet AS| +
-|47|Gods-/omløpspor|290-340| | |Til Dokkeskjærskaien\\ Stengt fom 30.06.12 – se V1 – 3.7.3| +
-|48|Late-/lossespor|290-340| | | |+
 ++++ ++++
  
 +^ **Informasjon / Information**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^
 +| www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ Talestyrt informasjonstjeneste: {{:call.png?12}} 02009\\ {{:mobil.png?8}}  [[http://www.banenor.no/Kundesenter/Mobil-applikasjon/|Togtider]]\\  [[  http://www.banenor.no/Jernbanen/togkart/|Togkart / Trainmap]] |
  
  
-++++ Togvarmeanlegg / Train heating  | 
- 
-**UNDER UTARBEIDELSE** 
-  
-| **Togvarmeanlegg**|||||||| 
-| **Anlegg**| **Poster**|||||| 
-|Anleggsnr.|Kapasitet (kVA)|Postnr.|Internnr.|Dekning (spornr.)|Spenning (V)|Frekvens (Hz)|Ytelse \\ (A)| 
-|TVA-0048|800|TVP-0091|1|31|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0158|2|32|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0159|3|33|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0160|4|34|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0161|5|35|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0162|6|36|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0163|7|5|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0164|8|4|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0165|9|3|1000|16⅔|630| 
-| | |TVP-0166|10|2|1000|16⅔|630| 
- 
-++++ 
stasjoner/skiple.1478786375.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)