Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:sorumsand

Sørumsand

Foto: Njål Svingheim

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Sørumsandvegen 70, 1920 Sørumsand
Strekning / Route: Oslo S - Kongsvinger, Kongsvingerbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 37,53 km

Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009

Togkart / Trainmap

Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view
Informasjon for passasjerer / Information for passengers

Sporplan

 Kart over området

Sportabell / Track table

Stasjonsfasiliteter / Station services

stasjoner/sorumsand.txt · Sist endret: 2019/12/12 09:38 av wesase