Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:trengereid

Trengereid

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området Sporplan

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Trengereidbrekka 37, 5263 Trengereid
Strekning / Route: Oslo – Roa – Bergen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 452,41 km

Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view
Informasjon for passasjerer / Information for passengers

Stasjonsfasiliteter
Parkering
Ja
Av- og påstigningsområde
Parkering for reisende
HC Parkering
Gratis parkering
Parkering med betalingsautomat
Pendlerparkering med SMS oblat
Sykkelstativ med tak
Sykkelstativ uten tak
Sykkelhotell
Tilgjengelighet
Ja
Hinderfri adkomst til plattform/HC
Heis
Rampe
HC Toalett
Ledelinjer/Ledesystem
Teleslynge
Mobil rampe på plattform (for av- og påstigning)
Universell utforming
Assistansetjeneste
Adkomst med bil til plattform for personal
Reiseinformasjon
Ja
Statisk informasjon; Plakater
Rutetabeller
Linjekart
Serviceerklæring
Dynamisk informasjon; Skjermer og høyttaler
Toganviser
Monitor med togtider
Høyttaler
Fasiliteter
Ja
Billettutsalg (Billettkontor)
Billettautomat
Venterom
Klimabeskyttelse (Leskur/plattformtak)
Røykfri stasjon/plattform
Gratis WIFI (Jernbaneverkets nett for reisende)
Bagasjetraller
Oppbevaring
Kiosk
Kafe
Telefon
Minibank
Spiserom for togpersonell
Overnatting for togpersonell
Transport/kommunikasjon i gangavstand
Ja
Buss
Båt/ferge
Fly
T-bane
Trikk
Taxi
Flyplass utenfor gangavstand
Spor/Track Platform Merknader/Comments
Nr.
Type
Lengde
Forlenget
Lengde

(m)
Høyde

(mm)
Bredde

(m)
1 Hovedtogspor 523 150 350 4 Sideplattform

Lasket spor i Trengereid B-felt.
2 Togspor 542 101 350 3 Sideplattform

656,4m (kjeddebrudd km. 450,450 - km. 452,371) -OBS:Personovergang i vest, innenfor aktiv balise, begrenser maks toglengde til 542m.
2 Togspor 542 80 350 2 Sideplattform

656,4m (kjeddebrudd km. 450,450 - km. 452,371) -OBS:Personovergang i vest, innenfor aktiv balise, begrenser maks toglengde til 542m.
3 Buttspor 109 Ingen plattform. 35 kg spor med dårlige sviller, -for det meste spikerfeste. Kraftig fall på sporet de siste 20 metrene gr setning i fylling/endebutt.
Spor/Track Energiforsyning/Power supply Merknader/Comments
Nr.
Hensettingslengde

(m)
Fra signal
Til signal
Fra signal (km) Til signal
(km)
Servicerampe
Lengde Servicerampe
(m)
KL-anlegg / nr. på skillebryter

Togvarmeposter

3 173 sporsperre endebutt Nei Nei /
Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
stasjoner/trengereid.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)