Brukerverktøy

Nettstedverktøy


stasjoner:vegarshei

Vegårshei

Foto: Njål Svingheim

 Kart over området
 Sporplan

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: 4985 Vegårshei
Strekning / Route: Oslo S - Kristiansand - Stavanger S, Sørlandsbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 261,51 km

Stasjonsfasiliteter / Station services

Sportabell / Track table

Hensetting / Storage siding

Informasjon / Information
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280
Talestyrt informasjonstjeneste: 02009
Togtider
Togkart / Trainmap
1)
Må bestilles
stasjoner/vegarshei.txt · Sist endret: 2018/04/10 14:03 av wesase