Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:aksellast

Aksellast / Axle Load


Overbygningsklasse, aksellast og maks hastighet

Merk at aksellast og hastighetsverdier er basert på hva overbygningen er dimensjonert for. Banens underbygning og sporgeometri vil stedvis kunne begrense både tillatt hastighet og aksellast. Det vil derfor ikke alltid være samsvar mellom tillatt aksellast/hastighet på en aktuell strekning og hvilken aksellast/hastighet overbygningsklassen på strekningen tillater.

For mer informasjon, se Teknisk regelverk, Bane NOR

vedlegg/aksellast.txt · Sist endret: 2018/12/04 11:45 av wesase