Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:aksellast

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:aksellast [2018/12/04 11:45]
wesase
vedlegg:aksellast [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Aksellast / Axle Load ====== ====== Aksellast / Axle Load ======
 \\ \\
-===== Overbygningsklasse, aksellast og maks hastighet =====+===== Overbygningsklasse, aksellast og maks hastighet / Superstructure class, axle load and max speed =====
  
  
Linje 7: Linje 7:
 Banens underbygning og sporgeometri vil stedvis kunne begrense både tillatt hastighet og aksellast. Det vil derfor ikke alltid være samsvar mellom tillatt aksellast/hastighet på en aktuell strekning og hvilken aksellast/hastighet overbygningsklassen på strekningen tillater.  Banens underbygning og sporgeometri vil stedvis kunne begrense både tillatt hastighet og aksellast. Det vil derfor ikke alltid være samsvar mellom tillatt aksellast/hastighet på en aktuell strekning og hvilken aksellast/hastighet overbygningsklassen på strekningen tillater. 
  
-For mer informasjon, se [[http://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser|Teknisk regelverk, Bane NOR]]+//Note that the axle load and speed limits are based on what the superstructure is designed for. The groundwork of the line and track geometry will limit both the permitted maximum speed and axle load in some locations. Therefore, there will not always be a correlation between the permitted maximum axle load/speed on any given stretch of line and the maximum axle load/speed permitted by the superstructure class on the stretch of line in question.// 
 + 
 +For mer informasjon / For further detailssee [[http://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser|Teknisk regelverk, Bane NOR]]
  
 {{:vedlegg:aksellast_2018.png|}}  {{:vedlegg:aksellast_2018.png|}} 
vedlegg/aksellast.1543923951.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)