Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:ast

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:ast [2019/11/05 08:43]
wesase [9.6 Bane NORs rekvisisjonsrett]
vedlegg:ast [2019/11/13 10:57] (nåværende versjon)
wesase [14 Forsikring]
Linje 408: Linje 408:
 Ved manglende betaling fra jernbaneforetaket har Bane NOR rett til å trekke tilbake ruteleier som jernbaneforetaket har fått tildelt. Slik tilbakekall av ruteleie kan kun skje ved vesentlig betalings-mislighold. ​ Ved manglende betaling fra jernbaneforetaket har Bane NOR rett til å trekke tilbake ruteleier som jernbaneforetaket har fått tildelt. Slik tilbakekall av ruteleie kan kun skje ved vesentlig betalings-mislighold. ​
 ===== 14 Forsikring ===== ===== 14 Forsikring =====
-Jernbaneforetaket skal ha ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatnings-ansvar ​for skade jernbaneforetaket eller dets leverandører kan påføre Bane NOR eller tredjemanns person og ting i forbindelse med virksomhet på jernbanenettet,​ samt ved bruk av innretninger,​ installasjoner og anlegg som det er gitt adgang til gjennom AST med tilknyttet vedtak om ruteleie. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn NOK 200 000 000.+Jernbaneforetaket skal ha ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar ​for skade jernbaneforetaket eller dets leverandører kan påføre Bane NOR eller tredjemanns person og ting i forbindelse med virksomhet på jernbanenettet,​ samt ved bruk av innretninger,​ installasjoner og anlegg som det er gitt adgang til gjennom AST med tilknyttet vedtak om ruteleie. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn NOK 200 000 000 per skadetilfelle.
  
 Forsikringen skal også dekke Bane NORs kostnader knyttet til rekvisisjon og berging, jf. punkt 9.6. Forsikringen skal også dekke Bane NORs kostnader knyttet til rekvisisjon og berging, jf. punkt 9.6.
vedlegg/ast.1572943429.txt.gz · Sist endret: 2019/11/05 08:43 av wesase