Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:avlastningsanlegg

Avlastningsanlegg / Relief facilities

Vedlegg / Annexes 3.6.8

Avlastningsanlegg for beredskapsterminaler / Relief facilities for contingency terminals

Det er avlastningsanlegg på følgende steder / There are relief facilities at the following locations:

For vilkår for bruk av beredskapsterminalene, se kapittel 5.3.1.8.

For conditions relating to use of the contingency terminals, see Chapter 5.3.1.8.

Bane NOR har en beredskapsportal (Beredskap i Bane NOR) med informasjon om beredskap, som er tilgjengelig på Beredskapsportal
Det kreves passord for å logge inn på Beredskapsportalen. For å få passord, send e-post til beredskap@banenor.no

Bane NOR has an emergency response portal (Bane NOR Emergency Response) containing information about emergency response, and this can be accessed at Beredskapsportal
A password is required to log in to the Emergency Response Portal. To get a password, send an email to beredskap@banenor.no

vedlegg/avlastningsanlegg.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)