Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:andalsnes

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:andalsnes [2018/12/19 15:25]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:andalsnes [2018/12/19 15:27] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 40: Linje 40:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        ​+| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          |                                                         ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 ​| ​                                          
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ​^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                        ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ 
-|                                |                                                                       ​|                                               ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​|                                                     ​| ​                                                                                                                                       ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​                                          ​+2                              | 568                                                                   | Ssp.I / Spv.3                                 | Ssp.V / Spv.4                               ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
-                                                                                                     ​|                                               ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​|                                                     ​| ​                                                                                                                                       ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​                                          ​|+| 3                              | 506                                                                   | Ssp.II / Spv.3                                ​| ​Ssp.VI / Spv.6                              ​                                                  |                                                    | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             ​| N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 3                              | 289                                                                   | Ssp.IX / Spv.13 ​                              | Spv.36 ​                                     ​|                                                   ​| ​                                                   ​| Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 4                              | 489                                                                   | Ssp.III / Spv.5                               | Ssp.VII / Spv.6                             |                                                   ​| ​                                                   Nei                                               0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              ​| ​                                                                                                ​Ingen                                     | 
 +| 4                              | 255                                                                   | Ssp.VIII / Spv.9                              | Spv.32 ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              ​|                                                                                                 ​| ​Ingen                                     | 
 +5                              ​285                                                                   Ssp.VIII / Spv.9                              | Spv.24 ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              | {EL-TVP-000033,​ EL-TVP-000033},​ {EL-TVP-000036,​ EL-TVP-000036},​ {EL-TVP-000211,​ EL-TVP-000211} ​ | Ingen                                     
 +5                              ​115                                                                   Ssp.VII / Spv.6                               | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 47                                                                    | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              | {EL-TVP-000033,​ EL-TVP-000033},​ {EL-TVP-000036,​ EL-TVP-000036},​ {EL-TVP-000211,​ EL-TVP-000211} ​ | Ingen                                     | 
 +| 6                              | 110                                                                   | Spv.24 ​                                       | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             ​| N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 6                              | 35                                                                    | Ssp.VII / Spv.6                               | Sporstopp ​                                  |                                                   ​| ​                                                   ​| Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 7                              | 15                                                                    | Ssp.VII / Spv.6                               | Sporstopp ​                                  |                                                   ​| ​                                                   Ja                                                ​7                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              ​| ​                                                                                                ​Ingen                                     | 
 +| 7                              | 110                                                                   | Spv.24 ​                                       | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              ​|                                                                                                 ​| ​Ingen                                     | 
 +8                              ​85                                                                    ​Spv.20 ​                                       | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 9                              | 155                                                                   | Spv.20 ​                                       | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 10                             | 190                                                                   | Spv.24 ​                                       | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 12                             | 235                                                                   | Spv.22 ​                                       | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 13                             | 235                                                                   | Spv.22 ​                                       | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 17                             | 180                                                                   | Spv.27 ​                                       | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 19                             | 28                                                                    | Svingskive ​                                   | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 20                             | 28                                                                    | Svingskive ​                                   | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 21                             | 28                                                                    | Svingskive ​                                   | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     | 
 +| 22                             | 30                                                                    | Svingskive ​                                   | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                     |
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/andalsnes.txt · Sist endret: 2018/12/19 15:27 av wesase