Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:arnes

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:arnes [2018/12/19 13:52]
wesase
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:arnes [2018/12/19 13:52] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 8: Linje 8:
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​       
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                    +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                          
-                                                                                                                                                                                 ​|                                                         ​| ​                                            ​                                            ​                                            ​                                   +1                              ​Hovedtogspor ​                    1861                                       701                                                                   |                                                         ​| ​268                                         600/​630 ​                                    7                                           Sideplattform ​                           ​
-                                                                                                                                                                                 ​|                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +2                              ​Togspor ​                         ​828                                        ​701                                                                   ​| ​                                                        | 142                                         | 250/​280 ​                                    | 1,35                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1  | 
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +| 3                              | Togspor ​                         | 548                                        | 424                                                                   |                                                         ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +4                              ​Buttspor ​                        94                                         |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +6                              ​Buttspor ​                        389                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         
-                                                                                                           |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   |+7                              ​Buttspor ​                        259                                        ​|                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         
 +8                              ​Buttspor ​                        90                                         |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                         |
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/arnes.txt · Sist endret: 2018/12/19 13:52 av wesase