Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:bergen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:bergen [2019/07/12 09:59]
rada ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:bergen [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 60: Linje 60:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                 | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                 | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                          ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Lengde ​Serviceplattform ​<color grey> Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                          ^ 
-| 5                              | 177                                                                   | sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja /                                                                                     | {EL-TVP-000163,​ 7}                                                        |                                                                    | +| 5                              | 177                                                                   | sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                           ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja /                                                                                     | {EL-TVP-000163,​ 7}                                                        |                                                                    | 
-| 10                             | 60                                                                    | Sporsperre ​                                   | planovergang ​                               |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    |                                                                           | Midlertidig hensetting Gule maskiner ​                              | +| 10                             | 60                                                                    | Sporsperre ​                                   | planovergang ​                               |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    |                                                                           | Midlertidig hensetting Gule maskiner ​                              | 
-| 22                             | 130                                                                   | middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja /                                                                                     ​| ​                                                                          ​| ​                                                                   | +| 22                             | 130                                                                   | middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja /                                                                                     ​| ​                                                                          ​| ​                                                                   | 
-| 28                             | 101                                                                   | R23                                           | Sporstopper ​                                | 470,​7140 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-805-J ​                                                                           |                                                                           | Hensetting Tp69 3vogn                                              | +| 28                             | 101                                                                   | R23                                           | Sporstopper ​                                | 470,​7140 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-805-J ​                                                                           |                                                                           | Hensetting Tp69 3vogn                                              | 
-| 29                             | 67                                                                    | R25                                           | Sporstopper ​                                | 470,​6770 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-805-J ​                                                                           |                                                                           | Hensetting Gule maskiner, lok og beredskapsmateriell ​              | +| 29                             | 67                                                                    | R25                                           | Sporstopper ​                                | 470,​6770 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-805-J ​                                                                           |                                                                           | Hensetting Gule maskiner, lok og beredskapsmateriell ​              | 
-| 30                             | 55                                                                    | R27                                           | Sporstopper ​                                | 470,​6780 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-805-J ​                                                                           |                                                                           | Hensetting Gule maskiner, lok og beredskapsmateriell ​              | +| 30                             | 55                                                                    | R27                                           | Sporstopper ​                                | 470,​6780 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-805-J ​                                                                           |                                                                           | Hensetting Gule maskiner, lok og beredskapsmateriell ​              | 
-| 31                             | 129                                                                   | sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-901-J ​                                                                           | {EL-TVP-000091,​ 1}                                                        | Hensetting 1 stk Flirt sett                                        | +| 31                             | 129                                                                   | sporsperre ​                                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-901-J ​                                                                           | {EL-TVP-000091,​ 1}                                                        | Hensetting 1 stk Flirt sett                                        | 
-| 32                             | 138                                                                   | R20                                           | Sporstopper ​                                | 470,​8710 ​                                         |                                                    | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-826-J ​                                                                           | {EL-TVP-000158,​ 2}                                                        | Hensetting 1 stk Flirt sett                                        | +| 32                             | 138                                                                   | R20                                           | Sporstopper ​                                | 470,​8710 ​                                         |                                                    | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 23-826-J ​                                                                           | {EL-TVP-000158,​ 2}                                                        | Hensetting 1 stk Flirt sett                                        | 
-| 33                             | 250                                                                   | middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja /                                                                                     | {EL-TVP-000159,​ 3}                                                        | Hensetting 2 stk Flirt sett                                        | +| 33                             | 250                                                                   | middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja /                                                                                     | {EL-TVP-000159,​ 3}                                                        | Hensetting 2 stk Flirt sett                                        | 
-| 34                             | 250                                                                   | middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000160,​ 4}                                                        | Renhold Region-tog materiell ​                                      | +| 34                             | 250                                                                   | middel ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                                                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000160,​ 4}                                                        | Renhold Region-tog materiell ​                                      | 
-| 35                             | 243                                                                   | middel ​                                       | Sporstopper i midlertidig vedlikeholdshall ​ |                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000161,​ 5}                                                        | Spor for midlertidig vedlikeholdshall. ​                            | +| 35                             | 243                                                                   | middel ​                                       | Sporstopper i midlertidig vedlikeholdshall ​ |                                                   ​| ​                                                   | Ja                                                                                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000161,​ 5}                                                        | Spor for midlertidig vedlikeholdshall. ​                            | 
-| 36                             | 46                                                                    | Sperrebom på vei langs spor                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​                                                                      ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000162,​ 6}                                                        | Hensetting Gule maskiner. Spor er midlertidig innkortet til 46 m.  |+| 36                             | 46                                                                    | Sperrebom på vei langs spor                   | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​                                                                              ​|                                                                  |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    | {EL-TVP-000162,​ 6}                                                        | Hensetting Gule maskiner. Spor er midlertidig innkortet til 46 m.  |
 ++++ ++++
  
Linje 101: Linje 101:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
-| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Bergen\\ <color grey> Service provider Bergen</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| + 
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                     | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | +| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Bergen\\ <color grey> Service provider Bergen</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|||||| 
-                                                                                                              ​                                                                                                                                                                       ​                                                                      ​                                                                                                                                     ​|+| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                                                                                         | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | 
 +**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color>​ **Hovedrenhold** ​ \\ <color grey> Main Cleaning ​ </​color>​ \\ **Vannfylling ** \\  <color grey> Flooding </​color>  ​ NSB Trafikkservice AS                                                                 Kjell Magne Ludvigsen ​                                                          +47 941 32 064                                                        ​<​kjell.magne.ludvigsen@nsb.no> ​                                  https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      | 
 +| :::                                                                                                                                                                               | :::                                                                                    | :::                                                                             | :::                                                                   | :::                                                              | :::                                                                 | 
 +| :::                                                                                                                                                                               | :::                                                                                    | :::                                                                             | :::                                                                   | :::                                                              | :::                                                                 |
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/bergen.1562925566.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)