Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad

Borgestad hensetting

Foto: Jernbanedirektoratet

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Bølevegen 204, 3713 Skien
Strekning / Route: Nordagutu - Eidanger, Bratsbergbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 186,80 km
Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280

Bilder fra Borgestad hensetting

Borgestad stasjon

Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view

 Sporplan Kart over området

Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan / Description of the tracks in the schematic track plan

Sportabell / Track table

Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations

Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider

vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/borgestad.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)