Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad [2018/12/19 13:34]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad [2018/12/19 13:35]
wesase [Tabell]
Linje 19: Linje 19:
  
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                            
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>         
-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                     +4                              | 258                                                                   | spv. 11                                       | Sps. V/8                                    |                                                                                                      | Nei                                               |                                                                       Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja / 18-475-S                                                                            |                                                                                                                            | 
-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                     |+| 5                              | 255                                                                   | spv. 11                                       | Sps.IV/                                   |                                                                                                      | Nei                                               |                                                                       | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja / 18-475-S                                                                            |                                                                                                                            | 
 +| 6                              | 87                                                                    | spv.9                                         | Sporstopper                                 |                                                                                                      | Ja                                                | 17                                                                    | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe                                        | 
 +| 7                              | 540                                                                   | Y 744                                         | T 743                                       |                                                   |                                                    | Nei                                               |                                                                       Nei                                             N                                                                            N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja / 18-744-S                                                                            |                                                                                                                            | 
 +| 8                              | 125                                                                   | spv. 18                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 |                                                            |                                                                             Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nei /                                                                                    |                                                                           Spor i beleggningstein                           
 +9                              | 86                                                                    | spv.20                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                               |                                                                       Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Spor i beleggningstein                           | 
 +| 11                             | 84                                                                    | spv.24                                        |                                                                                                                                                  | Nei                                               |                                                                       | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Midtspor mot kai. Mye fall. Mot port.            | 
 +| 13                             | 88                                                                    | spv.15                                        |                                                                                                                                                  | Ja                                                | 84                                                                    | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe.                                       | 
 +| 14                             | 115                                                                   | spv.22                                        |                                             |                                                   |                                                    | Nei                                               |                                                                       Nei                                             N                                                                            N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nei /                                                                                    |                                                                           Spor mot kai nærmest elven. Mye fall. Mot port.  |
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/borgestad.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)