Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad [2018/12/19 13:34]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad [2019/02/15 18:18]
wesase [Tabell]
Linje 2: Linje 2:
  
  
-| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​20180227_130044_borgestad.jpg?600| Foto: Atle Einarson}}                                                                         ​| <​WRAP> ​                                                ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Bølevegen 204, 3713 Skien \\ Strekning / Route: Nordagutu - Eidanger, Bratsbergbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 186,80 km \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ \\     ​[[stasjoner:​bilder_borgestad_hensetting|Bilder fra Borgestad hensetting]] \\    \\  [[stasjoner:​borgestad|Borgestad stasjon]] \\   ​\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/?&​runworkflowbyid=Strekningsanalyse&​bane=Bratsbergbanen&​km=187|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                             </​WRAP> ​ | +| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​borgestad_hensetting1_total_kapasitet_8_plasser_nr_2.jpg?​600|Foto: ​Jernbanedirektoratet}}                                                | <​WRAP> ​                                                    ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Bølevegen 204, 3713 Skien \\ Strekning / Route: Nordagutu - Eidanger, Bratsbergbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 186,80 km \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ \\     ​[[stasjoner:​bilder_borgestad_hensetting|Bilder fra Borgestad hensetting]] \\    \\  [[stasjoner:​borgestad|Borgestad stasjon]] \\   ​\\ ​    ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/?&​runworkflowbyid=Strekningsanalyse&​bane=Bratsbergbanen&​km=187|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                 </​WRAP> ​ | 
-| <​WRAP> ​         {{:​stasjoner:​ssp:​ko-063310-000-borgestad.png?​600| Sporplan}} ​                           \\                                                     ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                              ​\\ \\   {{ :​stasjoner:​kart:​borgestad.png?​600 | Kart over området}} \\                                                     ​</​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |+| <​WRAP> ​             {{:​stasjoner:​ssp:​ko-063310-000-borgestad.png?​600| Sporplan}} ​                           \\                                                         ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                                  ​\\ \\   {{ :​stasjoner:​kart:​borgestad.png?​600 | Kart over området}} \\                                                         ​</​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 19: Linje 19:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        ​+| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          |                                                         ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                                 ​
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ​^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​        ​
-                               |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​|                                                     ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          ​+4                              | 258                                                                   | spv. 11                                       | Sps. V/8                                    |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 ​| ​                                                           |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                     ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 18-475-S ​                                                                           |                                                                           ​| ​                                                 | 
-                               |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​|                                                            |                                                                             ​| ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          ​|+| 5                              | 255                                                                   | spv. 11                                       | Sps.IV/​6 ​                                   |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       | Nei                                             ​| N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 ​| ​                                                           |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                     ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 18-475-S ​                                                                           |                                                                           ​| ​                                                 | 
 +| 6                              | 87                                                                    | spv.9                                         | Sporstopper ​                                |                                                   ​| ​                                                   ​| Ja                                                | 17                                                                    | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 ​| ​                                                           |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                     ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe ​                                       | 
 +| 7                              | 540                                                                   | Y 744                                         | T 743                                       |                                                   |                                                    | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                             N                                                                            ​N                                                               | Nei                                                 ​| ​                                                           |                                                                             Nei                                                     ​| Nei                                                     ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Ja / 18-744-S ​                                                                           |                                                                           ​| ​                                                 | 
 +| 8                              | 125                                                                   | spv. 18                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​Spor i beleggningstein ​                          
 +9                              | 86                                                                    | spv.20 ​                                       | Sporstopper ​                                ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 ​| ​                                                           |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                     ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    |                                                                           | Spor i beleggningstein ​                          | 
 +| 11                             | 84                                                                    | spv.24 ​                                       |                                             ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​|                                                                       | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 ​| ​                                                           |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                     ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    |                                                                           | Midtspor mot kai. Mye fall. Mot port.            | 
 +| 13                             | 88                                                                    | spv.15 ​                                       ​|                                             ​| ​                                                  ​| ​                                                   ​| Ja                                                | 84                                                                    | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 ​| ​                                                           |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                     ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe. ​                                      | 
 +| 14                             | 115                                                                   | spv.22 ​                                       |                                             |                                                   |                                                    | Nei                                               |                                                                       ​| ​Nei                                             N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 |                                                            |                                                                             ​| ​Nei                                                     Nei                                                     |                                                                                                 ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             | Nei /                                                                                    ​|                                                                           ​| ​Spor mot kai nærmest elven. Mye fall. Mot port.  ​|
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/borgestad.txt · Sist endret: 2020/03/31 08:21 av wesase