Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad [2019/02/15 18:18]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 4: Linje 4:
 | {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad_hensetting1_total_kapasitet_8_plasser_nr_2.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                | <WRAP>                                                     **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Bølevegen 204, 3713 Skien \\ Strekning / Route: Nordagutu - Eidanger, Bratsbergbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 186,80 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ \\     [[stasjoner:bilder_borgestad_hensetting|Bilder fra Borgestad hensetting]] \\    \\  [[stasjoner:borgestad|Borgestad stasjon]] \\   \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/?&runworkflowbyid=Strekningsanalyse&bane=Bratsbergbanen&km=187|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                  </WRAP>  | | {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad_hensetting1_total_kapasitet_8_plasser_nr_2.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                | <WRAP>                                                     **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Bølevegen 204, 3713 Skien \\ Strekning / Route: Nordagutu - Eidanger, Bratsbergbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 186,80 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ \\     [[stasjoner:bilder_borgestad_hensetting|Bilder fra Borgestad hensetting]] \\    \\  [[stasjoner:borgestad|Borgestad stasjon]] \\   \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/?&runworkflowbyid=Strekningsanalyse&bane=Bratsbergbanen&km=187|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                  </WRAP>  |
 | <WRAP>              {{:stasjoner:ssp:ko-063310-000-borgestad.png?600| Sporplan}}                            \\                                                         </WRAP>  | <WRAP>                                                   \\ \\   {{ :stasjoner:kart:borgestad.png?600 | Kart over området}} \\                                                         </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | | <WRAP>              {{:stasjoner:ssp:ko-063310-000-borgestad.png?600| Sporplan}}                            \\                                                         </WRAP>  | <WRAP>                                                   \\ \\   {{ :stasjoner:kart:borgestad.png?600 | Kart over området}} \\                                                         </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:**Borgestad**                                                                                            || @aliceblue:**Totalt 8 hensettingsplasser / <color grey> Total 8 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +|  1                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Tospor                                                                                                   |
 +|  2                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             |
 +|  3                                          |                                                                        |                                                                                                    <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +|  4                                          |  258                                                                    2                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  5                                          |  255                                                                    2                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  6                                          |  87                                                                    |                                                                                                                                                    <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  7                                          |  540                                                                    4                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  8                                          |  125                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  9                                          |  86                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  11                                          84                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Midtspor mot kai. Mye fall. Mot port.                                                                    |
 +|  12                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  13                                          88                                                                    |                                                                                                                                                    <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  14                                          115                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Spor mot Kai                                                                                             |
 +++++
 +
 +
 +
 +
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 15: Linje 40:
 ++++ ++++
  
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                            | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>         ^ 
-| 4                              | 258                                                                   | spv. 11                                       | Sps. V/8                                    |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja / 18-475-S                                                                            |                                                                                                                            | 
-| 5                              | 255                                                                   | spv. 11                                       | Sps.IV/                                   |                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja / 18-475-S                                                                            |                                                                                                                            | 
-| 6                              | 87                                                                    | spv.9                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 17                                                                    | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe                                        | 
-| 7                              | 540                                                                   | Y 744                                         | T 743                                                                                                                                            | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja / 18-744-S                                                                            |                                                                                                                            | 
-| 8                              | 125                                                                   | spv. 18                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Spor i beleggningstein                           | 
-| 9                              | 86                                                                    | spv.20                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Spor i beleggningstein                           | 
-| 11                             | 84                                                                    | spv.24                                        |                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Midtspor mot kai. Mye fall. Mot port.            | 
-| 13                             | 88                                                                    | spv.15                                        |                                                                                                                                                  | Ja                                                | 84                                                                    | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe.                                       | 
-| 14                             | 115                                                                   | spv.22                                        |                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nei /                                                                                    |                                                                           | Spor mot kai nærmest elven. Mye fall. Mot port.  | 
-++++ 
  
  
Linje 38: Linje 47:
 ++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations  | ++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations  |
  
-** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Borgestad i dag**+** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Borgestad i dag ** / //Train pre-heating installations is not available at Borgestad// 
    
-| @aliceblue:**Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |||||||| 
-^ **Anlegg\\ <color grey>Pre-heating supply</color>**                                                                        |^ **Poster\\ <color grey>Location and capacity</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |||||| 
-| Anleggsnr.\\ <color grey>Identification number</color>           | Kapasitet (kVA)\\ <color grey>Capacity in (kVA)</color>  | Postnr.\\ <color grey>Stand number</color>              | Internnr.\\ <color grey>Local identity number</color>  | Dekning (spornr.)\\ <color grey>Serving track number</color>  | Spenning (V)\\ <color grey>Voltage in (V)</color>  | Frekvens (Hz)\\ <color grey>Frequency in (Hz)</color>  | Ytelse (A)\\ <color grey>Maximal continuous current in (A)</color> \\  | 
-|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                        |                                                                        | 
  
 ++++ ++++
Linje 50: Linje 55:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS+
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Borgestad\\ <color grey> Service provider Borgestad</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Borgestad\\ <color grey> Service provider Borgestad</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |+**Renhold \\ ** <color grey> Cleaning  \\ </color>                                                                  NSB Trafikkservice AS                                                                  Runar Olsen                                                                     +47 916 71 522                                                        <runar.oiestad.olsen@nsb.no>                                     https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
  
 ++++ ++++
- 
-++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
-  
-Under utarbeidelse / in working progress 
- 
-| @aliceblue:<color black>** Tjeneste og tjenestetilbyder \\ <color grey> Service and Service provider</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |||||| 
-| <color black>** Tjeneste\\ <color grey> Service</color> **</color>                                                       | <color black>**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | 
-| Renhold \\ <color grey> Cleaning</color>                                                                                 | Trafikkservice                                                                       | Runar Olsen                                                                     | +47 916 71 522  - 974 03 088                                          |                                                                  |                                                                     | 
- 
-++++ 
- 
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/borgestad.1550254734.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)