Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad [2020/06/02 10:02]
127.0.0.1 ekstern redigering
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad [2020/10/06 12:44] (nåværende versjon)
wesase
Linje 64: Linje 64:
 ++++ ++++
  
 +++++ Informasjon om Borgestad / Information about Borgestad | 
 +
 +
 +**Generell informasjon om Hensettingsanlegg**  \\
 +Bane NOR’s hensettingsanlegg/Driftsbanegårder har en standard etter normer fastsatt i Bane NOR som skal ivareta sikring og HMS med tanke på bevegelser i og ved spor for service i anlegg og kjøretøy i tillegg til uttak og innsett av kjøretøy. Krav til belysning osv.
 +
 +Bane NOR eier, vedlikeholder og drifter grunnen og infrastrukturen i disse anleggene.  
 +
 +Avvik håndteres gjennom synergi og vernetjenesten (Vernerunder).
 +
 +Der hvor kjøretøyene hensettes/parkeres i annen type anlegg (eks. Togspor) gjelder helt andre forutsetninger, da disse anleggene ikke er bygget for service på kjøretøyene.
 +
 +Det er i informasjonen benyttet begrepet serviceplattformer og serviceramper. En serviceplattform er en lengre fast plattform langs hele sporet, gjerne med tilgang for kjøretøy. En servicerampe er en mindre installasjon av strekkmetall for å forenkle ombordstigning til kjøretøyene.
 +
 +**Krav for tilgang
 +**  \\
 +Alle behov for tilgang til spor for arbeid på kjøretøy, herunder renhold, skal foregå i henhold til regler fastsatt i Bane NORs styrende dokumenter som finnes i Bane NORs styringssystem eller på banenor.no https://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/sikkert-arbeid/
 +
 +
 +**Borgestad - Skien**
 +
 +Det er ikke tilrettelagt for serviceaktiviteter på togene i dette området.
 +
 +  * **Adgangskontroll:** Anlegget er inngjerdet.
 +  * **Parkering Ansatte:** Nei  
 +  * **Driftsoverganger/personferdsel:** Nei / Alle behov for tilgang til spor for arbeid på kjøretøy herunder renhold skal foregå ihht regler fastsatt i Bane NORs styrende dokumenter som finnes i Bane NORs styringssystem eller på banenor.no, marked/ leverandørinfo/ sikkert arbeid.
 +  * **Omkjørspor:** 
 +  * **Bygninger:** Nei
 +  * **Uttrekkspor/Skiftespor:** Nei
 +  * **Togvaskemaskin:** Nei
 +  * **Graffitifjerning:** Nei
 +  * **Avfallshåndtering:** Nei
 +  * **Servicekiosker:** Nei
 +  * **Serviceplattformer og serviceramper:** Nei 
 +  * **Sportilgang med Bil:** Nei
 +  * **Trafikkstyring/Sikringsanlegg:** Fjernstyrt, hensetting av persontog styres av TXP Skien.
 +  * **Dieselpåfyllingsanlegg:** Egen tabell i vedlegg 3.6.9
 +
 +{{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:borgestad.png|}}
 +
 +++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/borgestad.1591092168.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 10:02 av 127.0.0.1