Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:dombas

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:dombas [2018/12/19 15:13]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:dombas [2020/06/05 09:07] (nåværende versjon)
wesase
Linje 24: Linje 24:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 ​| ​                                                                                          | +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 ​| ​                                                                                          | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service ​Ramp</​color> ​ ^ Lengde ​Servicerampe ​<color grey> Service ​Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                        ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                                                 ^ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service ​platform</​color> ​ ^ Lengde ​Serviceplattform ​<color grey> Service ​platform ​length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                        ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                                                 ^ 
-| 5                              | 293                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| 0                                                                     ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           | {EL-TVP-000030,​ EL-TVP-000030} ​                                                                 | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | +| 5                              | 293                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| 0                                                                             ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           | {EL-TVP-000030,​ EL-TVP-000030} ​                                                                 | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | 
-| 6                              | 181                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| 0                                                                     ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           ​| ​                                                                                                | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | +| 6                              | 181                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| 0                                                                             ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           ​| ​                                                                                                | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | 
-| 7                              | 115                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| 0                                                                     ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           ​| ​                                                                                                | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | +| 7                              | 115                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| 0                                                                             ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           ​| ​                                                                                                | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | 
-| 8                              | 163                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| 0                                                                     ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           | {EL-TVP-000028,​ EL-TVP-000028},​ {EL-TVP-000029,​ EL-TVP-000029},​ {EL-TVP-000031,​ EL-TVP-000031} ​ | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | +| 8                              | 163                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| 0                                                                             ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           | {EL-TVP-000028,​ EL-TVP-000028},​ {EL-TVP-000029,​ EL-TVP-000029},​ {EL-TVP-000031,​ EL-TVP-000031} ​ | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | 
-| 9                              | 75                                                                    | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| 0                                                                     ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                                                                     | +| 9                              | 75                                                                    | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| 0                                                                             ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              |                                                                                                 | Ingen                                                                                     | 
-| 10                             | 130                                                                   | Ssp.III / Spv.8                               | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 5                                                                     ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              | {EL-TVP-000210,​ EL-TVP-000210} ​                                                                 | Ingen                                                                                     | +| 10                             | 130                                                                   | Ssp.III / Spv.8                               | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                        | 5                                                                             ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              | {EL-TVP-000210,​ EL-TVP-000210} ​                                                                 | Ingen                                                                                     | 
-| 11                             | 115                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               ​| 0                                                                     ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Ingen                                                                               ​| ​                                                                                                | Ingen                                                                                     |+| 11                             | 115                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                                       ​| 0                                                                             ​| Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Ingen                                                                               ​| ​                                                                                                | Ingen                                                                                     |
 ++++ ++++
  
Linje 54: Linje 54:
  
 ++++ ++++
 +
 +
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
-| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Dombås\\ <color grey> Service provider Dombås</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| + 
-| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                     | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | +| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Dombås ​  ​\\ <color grey> Service provider Dombås</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| 
-                                                                                                              ​                                                                                                                                                                       ​                                                                      ​                                                                                                                                     ​|+| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                        ​| <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | 
 +**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                                 ​Elite AS                                                                               Geir Hammer ​                                                                    +47 916 60 433                                                        ​<​geir.hammer@elite.as> ​                                          https://​www.elite.as/ ​                                              |
  
  
 ++++ ++++
 +
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/dombas.1545232422.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)