Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:dombas

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:dombas [2018/12/19 15:12]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:dombas [2018/12/19 15:13] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 24: Linje 24:
  
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        ​+| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    ​|| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          |                                                         ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 ​| ​                                                                                          
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ​^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\                        ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​                                                 
-                                                                                                     ​|                                               ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​                                                                      ​                                                                                                                                                                                                              ​|                                                     ​| ​                                                                                                                                       ​                                                        ​                                                        ​                                                                                                ​|                                                           ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​                                          ​| +5                              ​293                                                                   Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             ​| N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           | {EL-TVP-000030,​ EL-TVP-000030} ​                                                                 | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | 
-                                                                                                     ​|                                               ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​                                                                                                                                                                                                              ​|                                                     ​| ​                                                                                                                                       ​                                                        ​                                                        ​|                                                                                                 ​| ​                                                          ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​                                          ​|+| 6                              | 181                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               0                                                                     Nei                                             N                                                                            ​N                                                               Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           |                                                                                                 ​Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet.  ​| 
 +7                              ​115                                                                   Ssp.I / Spv.5                                 Ssp.II / Spv.25 ​                                                                              |                                                    | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             ​| N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           ​| ​                                                                                                | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | 
 +| 8                              | 163                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Sporstopp ​                                  |                                                   ​| ​                                                   ​| Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 07158 J, 07159 S, 07166 S                                                           | {EL-TVP-000028,​ EL-TVP-000028},​ {EL-TVP-000029,​ EL-TVP-000029},​ {EL-TVP-000031,​ EL-TVP-000031} ​ | Spenning står på hele tida. For utkobling, for lasting, bruk bryterene som er opplistet. ​ | 
 +| 9                              | 75                                                                    | Ssp.I / Spv.5                                 | Ssp.II / Spv.25 ​                            |                                                   ​| ​                                                   Nei                                               0                                                                     Nei                                             N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              ​|                                                                                                 ​| ​Ingen                                                                                     | 
 +10                             130                                                                   Ssp.III / Spv.8                               | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Ja                                                | 5                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei / Ingen                                                                              | {EL-TVP-000210,​ EL-TVP-000210} ​                                                                 | Ingen                                                                                     | 
 +| 11                             | 115                                                                   | Ssp.I / Spv.5                                 | Sporstopp ​                                  ​| ​                                                  ​| ​                                                   | Nei                                               | 0                                                                     | Nei                                             | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                 | Lasket ​                                                    | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / Ingen                                                                               ​| ​                                                                                                | Ingen                                                                                     |
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/dombas.txt · Sist endret: 2018/12/19 15:13 av wesase