Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:drammen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:drammen [2018/12/19 17:50]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:drammen [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Drammen hensetting ====== ====== Drammen hensetting ======
  
-| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​drammen_hensetting.jpg?​600|Foto: ​Bente Merete Næss}}                                                                      | <​WRAP> ​                                         **Kontaktinformasjon Bane NOR/ Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address: ​ Sundland Industripark,​ Skogliveien 4, 3047 Drammen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 52,86 km \\     ​**Kontaktperson / Contact person:** \\ Hans Inge Fuglseth <​hans.inge.fuglseth@banenor.no>​ \\ Telefon / Phone  +47 916 54 546    \\      \\  [[stasjoner:​drammen|Drammen stasjon]] ​   \\     ​[[vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting_verksteder:​skamarken|Skamarken hensetting]] ​ \\  [[vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting_verksteder:​sundhaugen|Sundhaugen hensetting]] ​ \\  [[vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting_verksteder:​sundland_hensetting|Sundland hensetting]] ​ \\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/?&​runworkflowbyid=Strekningsanalyse&​bane=Drammenbanen&​km=54|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                  ​</​WRAP> ​ | +| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​1drammen_stasjon_hensetting_5_plasser_forsidebilde.jpg?​600|Foto: ​Jernbanedirektoratet}}                                                   ​| <​WRAP> ​                                                 **Kontaktinformasjon Bane NOR/ Contact information Bane NOR:** \\ Adresse / Address: ​ Sundland Industripark,​ Skogliveien 4, 3047 Drammen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 52,86 km \\     ​**Kontaktperson / Contact person:** \\ Hans Inge Fuglseth <​hans.inge.fuglseth@banenor.no>​ \\ Telefon / Phone  +47 916 54 546    \\   
-| <​WRAP> ​    ​{{:​stasjoner:​ssp:​ko-006447-000-drammen.png?​600|Sporplan}} ​                                                                                   </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                      ​\\     ​{{stasjoner:​kart:​sundland.png?​600| Kart over området}} \\                                    </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ​|+ 
 +[[stasjoner:​bilder_drammen_hensetting|Bilder fra Drammen hensetting]] ​\\  
 + 
 +[[stasjoner:​drammen|Drammen stasjon]] ​   \\     ​[[vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting_verksteder:​skamarken|Skamarken hensetting]] ​ \\  [[vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting_verksteder:​sundhaugen|Sundhaugen hensetting]] ​ \\  [[vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting_verksteder:​sundland_hensetting|Sundland hensetting]] ​ \\   
 + 
 +[[http://​banekart.banenor.no/​kart/?&​runworkflowbyid=Strekningsanalyse&​bane=Drammenbanen&​km=54|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                          ​</​WRAP> ​ | 
 +| <​WRAP> ​            ​{{:​stasjoner:​ssp:​ko-006447-000-drammen.png?​600|Sporplan}} ​                                                                                           </​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                              ​\\     ​{{stasjoner:​kart:​sundland.png?​600| Kart over området}} \\                                            </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
 + 
 + 
 + 
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan ​ / Description of the tracks in the schematic track plan| 
 + 
 + 
 + 
 +| @aliceblue:​**Drammen** ​                                                                                             || @aliceblue:​**Totalt 5 hensettingsplasser / <color grey> Total 5 Storage sidings places</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||||| 
 +^ Spornr.\\ <color grey>​Track number</​color> ​ ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</​color> ​              ^ KL-anlegg \\ <color grey>​Catenary ​ </​color>​ \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </​color> ​ ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </​color> ​ ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vann-fylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>​Train pre-heating facility </​color>​ \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>​Comments on \\ limitations and features </​color> ​ ^ 
 +|  1                                          |                                                                        |                                                                                                   ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Togspor ​                                                                                                 | 
 +|  2                                          |                                                                        |  1                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Togspor (Benyttes til Flytog på natt)                                                                    | 
 +|  3                                          |                                                                        |  2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor (Benyttes til Flytog på natt)                                                               | 
 +|  4                                          |                                                                        |                                                                                                   ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor ​                                                                                            | 
 +|  5                                          |                                                                        |  2                                                                                                |  <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Togspor (Benyttes til Flytog på natt)                                                                    | 
 +|  6                                          |                                                                        |                                                                                                   ​| ​ <color green>​✔</​color> ​                        ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       ​| ​                                                                                                         | 
 +++++ 
  
  
Linje 36: Linje 59:
 ++++ ++++
  
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
  
- 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                    || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​                                          ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​ ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ 
-| 3                              | 660                                                                   | R14,​R18/​R95 ​                                  | R3/​R72 ​                                     |                                                   ​| ​                                                   | Nei                                               ​| ​                                                                      | Nei                                             | Nei                                                                          | Nei                                                             ​| ​                                                    | Helsveist ​                                                 |                                                                             | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 16-491-S ​                                                                           |                                                                           | A/B ende                                  | 
-++++ 
  
  
Linje 56: Linje 73:
  
 ++++ ++++
 +
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
-| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Drammen\\ <color grey> Service provider Drammen</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |||||| 
-| <color black>​**Tjenestetilbyder \\ <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​                            | <color black>** Kategori \\ <color grey> Category</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | 
-| **Mantena** ​                                                                                                    | Vedlikehold \\ <color grey> Maintenance</​color> ​                      ​| ​                                                                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     | 
-| **X**                                                                                                           | Vedlikehold \\ <color grey> Maintenance</​color> ​                      ​| ​                                                                                ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     | 
-| **X**                                                                                                           | Renhold \\ <color grey> Cleaning</​color> ​                             |                                                                                 ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     | 
-| **Andre** ​                                                                                                      | Andre \\ <color grey> Other </​color> ​                                 |                                                                                 ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                     | 
  
 +| @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Drammen\\ <color grey> Service provider Drammen</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||
 +| <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                       | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ |
 +| **Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                                ​| ​ NSB Trafikkservice AS                                                                 | Thomas Huseth ​                                                                  | +47 959 66 766                                                        | <​thomas.huseth@nsb.no> ​                                          | https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      |
 +| **Hovedrenhold** ​ \\ <color grey> Main Cleaning ​ </​color> ​                                                      | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Jon Egil Rawell ​                                                                | +47 407 27 745                                                        | <​jon.egil.rawell@nsb.no> ​                                        | https://​nsbtrafikkservice.no/ ​                                      |
  
-++++ 
  
 +++++
  
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/drammen.1545241817.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)