Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:eidsvoll

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:eidsvoll [2018/12/19 12:14]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:eidsvoll [2018/12/19 12:16]
wesase [Tabell]
Linje 31: Linje 31:
 | @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        | | @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        |
 ^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ ^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​|                                                    |                                                   ​                                                                      ​                                                                                                                                                                                                              ​                                                    ​                                                                                                                                       ​                                                        ​                                                        ​                                                                                                ​                                                          ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​|                                           | +20                             225                                                                   DS 1873 HB                                    ​Sporstopper ​                                67,​3220 ​                                          |                                                    | Ja                                                ​131                                                                   Nei                                                              ​Nei                                                                          ​Nei                                                             Ja                                                  ​Helsveist ​                                                 ​Ja                                                                          ​Ja                                                      ​Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           Ja / Z-1793 ​                                                                             ​{EL-TVP-000371,​ TVP-3}, {EL-TVP-000372,​ TVP-4} ​                           ​|                                           | 
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​|                                                    |                                                   ​                                                                      ​                                                                 ​| ​                                                                             |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          ​|                                                                           ​| ​                                          ​| +21                             118                                                                   DS 1867 HB                                    ​Sporstopper ​                                67,​2360 ​                                          |                                                    | Ja                                                ​121                                                                   Nei                                                              ​Ja                                                                           | Nei                                                             Ja                                                  ​Helsveist ​                                                 ​Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           Ja / Z-1793 ​                                                                             ​| ​{EL-TVP-000370,​ TVP-2} ​                                                   ​|                                           | 
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​                                                                                                     |                                                                       ​| ​                                                                 ​|                                                                              |                                                                 |                                                     ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |                                           | +22                             117                                                                   DS 1869 HB                                    ​Sporstopper ​                                67,​2360 ​                                          |                                                    | Ja                                                ​121                                                                   Nei                                                              ​Ja                                                                           | Nei                                                             Ja                                                  ​Helsveist ​                                                 ​Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           Ja / Z-1793 ​                                                                             ​| ​{EL-TVP-000369,​ TVP-1} ​                                                   ​|                                           | 
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​|                                                    |                                                   ​                                                                      ​                                                                 ​| ​                                                                             |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          ​|                                                                           ​| ​                                          ​| +24                             225                                                                   DS 1876 HB                                    ​Sporstopper ​                                67,​5140 ​                                          |                                                    | Ja                                                ​227                                                                   Nei                                                              ​Ja                                                                           | Nei                                                             Ja                                                  ​Helsveist ​                                                 ​Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Ja                                                                                              ​Nei                                                       Ja                                                                                                                           Ja / Z-1794 ​                                                                             ​| ​{EL-TVP-000375,​ TVP-7}, {EL-TVP-000378,​ TVP-10} ​                          |                                           | 
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​                                                                                                     |                                                                       ​| ​                                                                 ​|                                                                              |                                                                 |                                                     ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |                                           | +25                             226                                                                   DS 1874 HB                                    ​Sporstopper ​                                67,​5140 ​                                          |                                                    | Ja                                                ​227                                                                   Nei                                                              ​Ja                                                                           | Nei                                                             Ja                                                  ​Helsveist ​                                                 ​Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Ja                                                                                              ​Nei                                                       Ja                                                                                                                           Ja / Z-1794 ​                                                                             ​| ​{EL-TVP-000374,​ TVP-6}, {EL-TVP-000377,​ TVP-9} ​                           ​|                                           | 
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​|                                                    |                                                   ​                                                                      ​                                                                 ​| ​                                                                             |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          ​|                                                                           ​| ​                                          ​| +26                             229                                                                   DS 1872 HB                                    ​Sporstopper ​                                67,​5140 ​                                          |                                                    | Ja                                                ​227                                                                   Nei                                                              ​Ja                                                                           | Nei                                                             Ja                                                  ​Helsveist ​                                                 ​Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     | Ja                                                                                              ​Nei                                                       Ja                                                                                                                           Ja / Z-1794 ​                                                                             ​| ​{EL-TVP-000373,​ TVP-5}, {EL-TVP-000376,​ TVP-8} ​                           ​|                                           |
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​                                                                                                     |                                                                       ​| ​                                                                 ​|                                                                              |                                                                 |                                                     ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |                                           | +
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​|                                                    |                                                   |                                                                       ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           ​| ​                                          ​| +
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​                                                                                                     |                                                                       ​| ​                                                                 ​|                                                                              |                                                                 |                                                     ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |                                           | +
-                                                                                                     ​                                              ​                                            ​                                                  ​|                                                    |                                                   ​                                                                      ​                                                                 ​| ​                                                                             |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          ​|                                                                           ​| ​                                          ​| +
-                                                                                                     ​                                              |                                             ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 |                                                     ​| ​                                                                                                                                       ​                                                        |                                                         ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           ​| ​                                          | +
-|                                |                                                                       ​| ​                                              ​| ​                                            ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 ​|                                                                              |                                                                 |                                                     ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |                                           |+
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/eidsvoll.txt · Sist endret: 2018/12/19 12:16 av wesase