Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:eidsvoll

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:eidsvoll [2018/12/19 12:16]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:eidsvoll [2020/11/04 10:28] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 2: Linje 2:
 | {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:eidsvoll1_hensetting_hensettingssporene_24_25_26_sett_pa_avstand.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                                   | <WRAP>                                                                     **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Botshaugtangen, 2080 Eidsvoll \\ Strekning / Route: Oslo S - Eidsvoll, Gardermobanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 67,86 km  \\  \\  **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\  \\ \\ [[stasjoner:bilder:eidsvoll_hensetting|Bilder fra Eidsvoll hensetting]]    \\ [[stasjoner:eidsvoll|Eidsvoll stasjon]]  \\  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/?&runworkflowbyid=Strekningsanalyse&bane=Gardermobanen&km=67,86| Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                                      </WRAP>  | | {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:eidsvoll1_hensetting_hensettingssporene_24_25_26_sett_pa_avstand.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                                   | <WRAP>                                                                     **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Botshaugtangen, 2080 Eidsvoll \\ Strekning / Route: Oslo S - Eidsvoll, Gardermobanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 67,86 km  \\  \\  **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\  \\ \\ [[stasjoner:bilder:eidsvoll_hensetting|Bilder fra Eidsvoll hensetting]]    \\ [[stasjoner:eidsvoll|Eidsvoll stasjon]]  \\  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/?&runworkflowbyid=Strekningsanalyse&bane=Gardermobanen&km=67,86| Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                                      </WRAP>  |
 | <WRAP>                {{:stasjoner:ssp:ko-002160-000-eidsvoll.png?600|Sporplan}}                                             \\                                                                       </WRAP>  | <WRAP>                                        \\                            \\ \\ \\     \\ {{stasjoner:kart:eidsvoll.png?600 | Kart over området}} \\                                                                 </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | | <WRAP>                {{:stasjoner:ssp:ko-002160-000-eidsvoll.png?600|Sporplan}}                                             \\                                                                       </WRAP>  | <WRAP>                                        \\                            \\ \\ \\     \\ {{stasjoner:kart:eidsvoll.png?600 | Kart over området}} \\                                                                 </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:**Eidsvoll**                                                                                             || @aliceblue:**Totalt 10 hensettingsplasser / <color grey> Total 10 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>                 ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +|  4                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             |
 +|  5                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +|  20                                          225                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                               | Togvaskemaskin                                                                                           |
 +|  21                                          118                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                        <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  22                                          117                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                        <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  23                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  24                                          225                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                        <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  25                                          226                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                        <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  26                                          229                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                        <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  30                                          40                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  31                                          30                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +++++
 +
 +
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 24: Linje 45:
 | 41                             | Buttspor                         | 114                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ikke i bruk                                 | | 41                             | Buttspor                         | 114                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ikke i bruk                                 |
 ++++ ++++
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ 
-| 20                             | 225                                                                   | DS 1873 HB                                    | Sporstopper                                 | 67,3220                                                                                              | Ja                                                | 131                                                                   | Nei                                                              | Nei                                                                          | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist                                                  | Ja                                                                          | Ja                                                      | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1793                                                                              | {EL-TVP-000371, TVP-3}, {EL-TVP-000372, TVP-4}                            |                                           | 
-| 21                             | 118                                                                   | DS 1867 HB                                    | Sporstopper                                 | 67,2360                                                                                              | Ja                                                | 121                                                                   | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1793                                                                              | {EL-TVP-000370, TVP-2}                                                    |                                           | 
-| 22                             | 117                                                                   | DS 1869 HB                                    | Sporstopper                                 | 67,2360                                                                                              | Ja                                                | 121                                                                   | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1793                                                                              | {EL-TVP-000369, TVP-1}                                                    |                                           | 
-| 24                             | 225                                                                   | DS 1876 HB                                    | Sporstopper                                 | 67,5140                                                                                              | Ja                                                | 227                                                                   | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1794                                                                              | {EL-TVP-000375, TVP-7}, {EL-TVP-000378, TVP-10}                                                                     | 
-| 25                             | 226                                                                   | DS 1874 HB                                    | Sporstopper                                 | 67,5140                                                                                              | Ja                                                | 227                                                                   | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1794                                                                              | {EL-TVP-000374, TVP-6}, {EL-TVP-000377, TVP-9}                            |                                           | 
-| 26                             | 229                                                                   | DS 1872 HB                                    | Sporstopper                                 | 67,5140                                                                                              | Ja                                                | 227                                                                   | Nei                                                              | Ja                                                                           | Nei                                                             | Ja                                                  | Helsveist                                                  | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / Z-1794                                                                              | {EL-TVP-000373, TVP-5}, {EL-TVP-000376, TVP-8}                            |                                           | 
-++++ 
- 
  
  
Linje 51: Linje 57:
 |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000374                                           | TVP-6                                                  | 25                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    | |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000374                                           | TVP-6                                                  | 25                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    |
 |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000377                                           | TVP-9                                                  | 25                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    | |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000377                                           | TVP-9                                                  | 25                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    |
 +|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                        |                                                                        |
 | EL-TVA-000113                                                    | 2000                                                     | EL-TVP-000370                                           | TVP-2                                                  | 21                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    | | EL-TVA-000113                                                    | 2000                                                     | EL-TVP-000370                                           | TVP-2                                                  | 21                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    |
 |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000373                                           | TVP-5                                                  | 26                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    | |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000373                                           | TVP-5                                                  | 26                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    |
 |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000376                                           | TVP-8                                                  | 26                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    | |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000376                                           | TVP-8                                                  | 26                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    |
 +|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                        |                                                                        |
 | EL-TVA-000114                                                    | 2000                                                     | EL-TVP-000371                                           | TVP-3                                                  | 20                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    | | EL-TVA-000114                                                    | 2000                                                     | EL-TVP-000371                                           | TVP-3                                                  | 20                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    |
 |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000372                                           | TVP-4                                                  | 20                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    | |                                                                  |                                                          | EL-TVP-000372                                           | TVP-4                                                  | 20                                                            | 1000                                               | 50                                                     | 630                                                                    |
Linje 63: Linje 71:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Eidsvoll\\ <color grey> Service provider Eidsvoll</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Eidsvoll\\ <color grey> Service provider Eidsvoll</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                          | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                          | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                   NSB Trafikkservice AS                                                                  Thomas Huseth                                                                   +47 959 66 766                                                        <thomas.huseth@nsb.no>                                           | https://nsbtrafikkservice.no/                                       | 
 +| **Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                   | Elite AS                                                                               | Hamadi                                                                          | +47 982 63 756                                                        | <mohamed.jarraya@elite.as>                                       https://www.elite.as/                                               |
  
  
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/eidsvoll.1545221791.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)