Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:filipstad

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:filipstad [2019/07/12 10:13]
rada ↷ Siden ble flyttet fra vedlegg_driftsbanegarder_hensetting_verksteder:filipstad til vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:filipstad
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:filipstad [2020/06/08 12:29] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 7: Linje 7:
 [[http://customapps2.geodataonline.no/JBV_HTML5_27_norsk/Index.html?viewerConfigUri=https://customapps2.geodataonline.no/Geocortex/Essentials/JBV/REST/sites/Innsynslsning_46_Prod/viewers/Innsynslsning-Prod/virtualdirectory/Resources/Config/Default/Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]] \\       \\                                                         </WRAP>  | [[http://customapps2.geodataonline.no/JBV_HTML5_27_norsk/Index.html?viewerConfigUri=https://customapps2.geodataonline.no/Geocortex/Essentials/JBV/REST/sites/Innsynslsning_46_Prod/viewers/Innsynslsning-Prod/virtualdirectory/Resources/Config/Default/Desktop.json.js|Bane NORs kartvisning / Bane NOR map view]] \\       \\                                                         </WRAP>  |
 | <WRAP>            {{:stasjoner:ssp:ko-005777-000-filipstad.png?600|Sporplan Filipstad}}                                                                   </WRAP>  | <WRAP>                                      \\             \\   \\     {{stasjoner:kart:filipstad.png?600|Kart over området}} \\  \\                                                          </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | <WRAP>            {{:stasjoner:ssp:ko-005777-000-filipstad.png?600|Sporplan Filipstad}}                                                                   </WRAP>  | <WRAP>                                      \\             \\   \\     {{stasjoner:kart:filipstad.png?600|Kart over området}} \\  \\                                                          </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 +
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:**Filipstad**                                                                                            || @aliceblue:**Totalt 32 hensettingsplasser / <color grey> Total 32 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**0 Verkstedplasser beregnet inn i kapasitet / \\ <color grey>0 Workshops calculated in capacity</color>**                                                                                                                                                                                                                                      |||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>                 ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>                                                                      ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>                                                     ^
 +|  1                                          |  795                                                                    6                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Sporet er langt nok til 7 togsett, men det er umulig å styre tog inn/ut i riktig rekkefølge. Og det anbefales bare hensatt 3 ankomster, og eller avganger.  |
 +|  2                                          |  735                                                                    6                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  3                                          |  439                                                                    4                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  4                                          |  297                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  5                                          |  273                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  6                                          |  223                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  7                                          |  160                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  8                                          |  233                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  9                                          |  232                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  10                                          182                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  11                                          186                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |                                                                       | Anbefales kun benyttet til 69 og 72 grunnet svak pumpekapasitet                                                                                             |
 +|  12                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |                                                                       | Togvaskemaskin, Avisningsanlegg (Kun type 69 og 72)                                                                                                         |
 +|  13                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 +|  14                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 +|  15                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 +|  16                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 +|  17                                                                                                                |  1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 +|  18                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 +|  19                                                                                                                |  2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 +|  20                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Sporet mangler KL, blir ikke benyttet til hensetting.                                                                                                       |
 +++++
 +
 +
  
  
Linje 34: Linje 65:
 | 20                             | Buttspor                         | 255                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | 20                             | Buttspor                         | 255                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | 24                             | Buttspor                         | 353                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | 24                             | Buttspor                         | 353                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
-++++ 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                     || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  |   | 
-| 1                              | 795                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 093                                  |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-520-L                                                                            | {EL-TVP-000096, }                                                                                                     | 
-| 2                              | 735                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 091                                  |                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-520-L                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 3                              | 439                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 48                                                                                     | 3,1501                                             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-518-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 4                              | 297                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 36                                                                                     | 3,0309                                             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-518-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 5                              | 273                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 38                                                                                     | 3,03                                               | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-518-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 6                              | 223                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 40                                                                                     | 3,0301                                             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-518-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 7                              | 160                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 22                                                                                     | 2,9510                                             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-512-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 8                              | 233                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 24                                                                                     | 2,9520                                             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-512-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 9                              | 232                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 26                                                                                     | 3,0066                                             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-512-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 10                             | 182                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 28                                                                                     | 3,0065                                             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-512-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 11                             | 186                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 30                                                                                     | 3,01                                               | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / 14-512-S                                                                            |                                                                                                                       | 
-| 12                             | 192                                                                   | Sluttsignal                                   | Fil-DS 20                                                                                     | 2,9696                                             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja /                                                                                                                                                                                                           | 
 ++++ ++++
- 
- 
  
  
Linje 62: Linje 72:
 ++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations | ++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations |
  
-** Det er ikke togvarmeanlegg på Filipstad ** 
  
 +** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Filipstad ** //Train pre-heating installations is not available at Filipstad// 
  
 ++++ ++++
- 
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS+
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Filipstad\\ <color grey> Service provider Filipstad</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Filipstad\\ <color grey> Service provider Filipstad</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                     |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                      NSB Trafikkservice AS                                                                 Marius Lauritsen                                                                +47 453 93 667                                                        <marius.lauritsen@nsb.no>                                        | https://nsbtrafikkservice.no/                                       | 
 +| **Hovedrenhold**  \\ <color grey> Main Cleaning  </color>                                                           | NSB Trafikkservice AS                                                                  Jon Egil Rawell                                                                 | +47 407 27 745                                                        | <jon.egil.rawell@nsb.no>                                         | https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/filipstad.1562926383.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)