Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:filipstad

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:filipstad [2020/06/08 12:28]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:filipstad [2020/06/08 12:29] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 15: Linje 15:
 | @aliceblue:**Filipstad**                                                                                            || @aliceblue:**Totalt 32 hensettingsplasser / <color grey> Total 32 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**0 Verkstedplasser beregnet inn i kapasitet / \\ <color grey>0 Workshops calculated in capacity</color>**                                                                                                                                                                                                                                      ||| | @aliceblue:**Filipstad**                                                                                            || @aliceblue:**Totalt 32 hensettingsplasser / <color grey> Total 32 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**0 Verkstedplasser beregnet inn i kapasitet / \\ <color grey>0 Workshops calculated in capacity</color>**                                                                                                                                                                                                                                      |||
 ^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>                 ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>                                                                      ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>                                                     ^ ^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>                 ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>                                                                      ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>                                                     ^
-|  1                                          |  795                                                                   | 6                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Sporet er langt nok til 7 togsett, men det er umulig å styre tog inn/ut i riktig rekkefølge. Og det anbefales bare hensatt 3 ankomster, og eller avganger. +|  1                                          |  795                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Sporet er langt nok til 7 togsett, men det er umulig å styre tog inn/ut i riktig rekkefølge. Og det anbefales bare hensatt 3 ankomster, og eller avganger. 
-|  2                                          |  735                                                                   | 6                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  2                                          |  735                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  3                                          |  439                                                                   | 4                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  3                                          |  439                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  4                                          |  297                                                                   | 2                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  4                                          |  297                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  5                                          |  273                                                                   | 2                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  5                                          |  273                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  6                                          |  223                                                                   | 2                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  6                                          |  223                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  7                                          |  160                                                                   | 1                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  7                                          |  160                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  8                                          |  233                                                                   | 2                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  8                                          |  233                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  9                                          |  232                                                                   | 2                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  9                                          |  232                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  10                                          182                                                                   | 1                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | +|  10                                          182                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|  11                                          186                                                                   | 1                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |                                                                       | Anbefales kun benyttet til 69 og 72 grunnet svak pumpekapasitet                                                                                             |+|  11                                          186                                                                                                                                                                     |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |                                                                       | Anbefales kun benyttet til 69 og 72 grunnet svak pumpekapasitet                                                                                             |
 |  12                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |                                                                       | Togvaskemaskin, Avisningsanlegg (Kun type 69 og 72)                                                                                                         | |  12                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                <color green>✔</color>                                                            |  <color green>✔</color>                                                                                                |                                                                       | Togvaskemaskin, Avisningsanlegg (Kun type 69 og 72)                                                                                                         |
 |  13                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         | |  13                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
Linje 31: Linje 31:
 |  15                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         | |  15                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 |  16                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         | |  16                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
-|  17                                                                                                                | 1                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |+|  17                                                                                                                |                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 |  18                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         | |  18                                                                                                                |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
-|  19                                                                                                                | 2                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |+|  19                                                                                                                |                                                                                                   |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Verkstedspor (Se Verkstedhåndboken)                                                                                                                         |
 |  20                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Sporet mangler KL, blir ikke benyttet til hensetting.                                                                                                       | |  20                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                       | Sporet mangler KL, blir ikke benyttet til hensetting.                                                                                                       |
 ++++ ++++
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/filipstad.txt · Sist endret: 2020/06/08 12:29 av wesase