Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:gjovik

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:gjovik [2018/12/19 12:21]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:gjovik [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Gjøvik hensetting ====== ====== Gjøvik hensetting ======
  
-| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​gjovik_sor_forsidebilde_hovedspor_1.jpg?​600|Foto: ​Atle Einarson}}                                       ​| <​WRAP> ​                                    ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik \\ Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 123,83 km  \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ ​  \\ [[stasjoner:​bilder_gjovik_hensetting|Bilder fra Gjøvik hensetting]]\\ ​ [[stasjoner:​gjovik|Gjøvik stasjon]] \\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/?&​runworkflowbyid=Strekningsanalyse&​bane=Gjøvikbanen&​km=124|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                  ​</​WRAP> ​ | +| {{:​vedlegg:​driftsbanegarder_hensetting:​gjovik_stasjon_spor_1_er_hovedtogspor.jpg?​600|Foto: ​Jernbanedirektoratet}}                                          | <​WRAP> ​                                          ​**Kontaktinformasjon / Contact information:​** \\ Adresse / Address: Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik \\ Strekning / Route: Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 123,83 km  \\     ​**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:​call.png?​12}} 05280\\ ​  \\ [[stasjoner:​bilder_gjovik_hensetting|Bilder fra Gjøvik hensetting]]\\ ​ [[stasjoner:​gjovik|Gjøvik stasjon]] \\     ​[[http://​banekart.banenor.no/​kart/?&​runworkflowbyid=Strekningsanalyse&​bane=Gjøvikbanen&​km=124|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] ​                                        ​</​WRAP> ​ | 
-| <​WRAP> ​               {{:​stasjoner:​ssp:​ko-006431-000-gjovik.png?​600|Sporplan}} ​            ​\\ ​                                        ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                   \\  \\     ​\\ ​     {{stasjoner:​kart:​gjøvik.png?​400 | Kart over området}} ​                                     </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |+| <​WRAP> ​                     {{:​stasjoner:​ssp:​ko-006431-000-gjovik.png?​600|Sporplan}} ​            ​\\ ​                                              ​</​WRAP> ​ | <​WRAP> ​                                         \\  \\     ​\\ ​     {{stasjoner:​kart:​gjøvik.png?​400 | Kart over området}} ​                                           </​WRAP> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
 + 
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan ​ / Description of the tracks in the schematic track plan| 
 + 
 + 
 + 
 +| @aliceblue:​**Gjøvik** ​                                                                                              || @aliceblue:​**Totalt 4 hensettingsplasser / <color grey> Total 4 Storage sidings places</​color>​** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||||| 
 +^ Spornr.\\ <color grey>​Track number</​color> ​ ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</​color> ​              ^ KL-anlegg \\ <color grey>​Catenary ​ </​color>​ \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </​color> ​ ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </​color> ​ ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vann-fylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>​Train pre-heating facility </​color>​ \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>​Comments on \\ limitations and features </​color> ​ ^ 
 +|  1                                          |                                                                        |                                                                                                   ​| ​                                                ​| ​                                                             |  <color green>​✔</​color> ​                                      ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor / Buttspor ​                                                                                 | 
 +|  2                                          |  269                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |                                                 ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Togspor / Buttspor ​                                                                                      | 
 +|  3                                          |  240                                                                   ​| ​ 2                                                                                                |                                                 ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Togspor / Buttspor ​                                                                                      | 
 +|  4                                          |  200                                                                   ​| ​ -                                                                                                |                                                 ​| ​                                                             |                                                               ​| ​                                                                                   |                                                    |                                                                       | Sporet er sperret (Ikke i bruk)                                                                          | 
 +++++ 
 + 
 + 
 + 
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 14: Linje 30:
 ++++ ++++
  
 +++++ Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations ​ |
  
-++++ Hensettingstabell ​Storage siding|+** Det finnes ikke togvarmeanlegg på Gjøvik i dag ** //Train pre-heating installations is not available at Gjøvik//  
 + 
  
- 
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||| @aliceblue:​**Fasiliteter og tjenester/​Facilities and services** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​||||||||||| @aliceblue:​**Energiforsyning/​Power supply** ​                                                                                                                        || @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​        | 
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Hensettingslengde\\ <color grey>​Storage siding length</​color>​ \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>​From signal</​color> ​ ^ Til signal\\ <color grey>To signal</​color> ​ ^ Fra signal <color grey>​From signal </​color>​ (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </​color>​ (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</​color> ​ ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </​color>​ \\ (m)  ^ Avising/​glykol \\ <color grey>​Deicing </​color> ​                  ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>​Toilet waste disposal with car</​color> ​ ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>​Toilet waste disposal</​color> ​ ^ Vannpåfylling \\ <color grey>​Water filling</​color> ​ ^ Helsveist/​Lasket\\ <color grey>​Exterior cleaning </​color> ​ ^ Servicekiosk VVS/​Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </​color> ​ ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </​color> ​ ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>​Diesel filling </​color> ​ ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </​color> ​ ^ Graffitifjerning\\ <color grey>​Graffiti removal </​color> ​ ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance ​ </​color> ​ ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>​Catenary / no. on diconnector </​color>​ \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>​Train pre-heating installations </​color>​ \\  ^ Merknader\\ <color grey>​Comments</​color> ​ ^ 
-| 2                              | 200                                                                   | SPV.7                                         | SPV.2                                       ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |  /                                                                                       ​| ​                                                                          ​| ​                                          | 
-| 3                              | 200                                                                   | SPV.13 ​                                       | SPV.2                                       ​| ​                                                  ​| ​                                                   |                                                   ​| ​                                                                      ​| ​                                                                 |                                                                              |                                                                 ​| ​                                                    ​| ​                                                           |                                                                             ​| ​                                                        ​| ​                                                        ​| ​                                                                                                ​| ​                                                          ​| ​                                                                                                                             |  /                                                                                       ​| ​                                                                          ​| ​                                          | 
 ++++ ++++
- 
  
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Gjøvik\\ <color grey> Service provider Gjøvik</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​|||||| | @aliceblue:<​color black>** Tjenestetilbyder Gjøvik\\ <color grey> Service provider Gjøvik</​color>​ **</​color> ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                     | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</​color>​ **</​color> ​                                     | <color black>​**Tjenestetilbyder ​ \\  <color grey> Service provider</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </​color>​ **</​color> ​ | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</​color>​ **</​color> ​ | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</​color>​ **</​color> ​ |
-                                                                                                              ​                                                                                                                                                                       ​                                                                      ​                                                                                                                                     ​|+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning ​ \\ </​color> ​                                              Elite                                                                                  ​Arne Kjølstad ​                                                                  + 47 404 34 565                                                       <​arne.kjolstad@elite.as> ​                                        https://​www.elite.as/ ​                                              |
  
  
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/gjovik.1545222113.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)