Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden

Halden hensetting

Foto: Atle Einarson

Kontaktinformasjon / Contact information:
Adresse / Address: Jernbanetorget 2, 1767 Halden
Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen
Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 136,64 km
Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR
www.banenor.no
postmottak@banenor.no
Telefon / Phone: 05280

Bilder fra Halden hensetting / Pictures from Halden storage sidings
Halden stasjon / Halden station
Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view

Sporplan
 Kart over området

Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan / Description of the tracks in the schematic track plan

Sportabell / Track table

Togvarmeanlegg / Train pre-heating installations

Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider

vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/halden.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)