Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden [2018/12/19 12:24]
wesase
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden [2018/12/19 12:25]
wesase [Tabell]
Linje 5: Linje 5:
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​ +| @aliceblue:​**Spor/​Track** ​                                                                                                                                                                                                                   ||||| @aliceblue:​**Platform** ​                                                                                                              ||| @aliceblue:​**Merknader/​Comments** ​          ​
-^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                    +^ Nr.\\ <color grey>​No.</​color> ​ ^ Type\\ <color grey>​Type</​color> ​ ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>​Passing loop length</​color>​ \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>​Extended option</​color>​ \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>​Length</​color>​ \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>​Height</​color>​ \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>​Width</​color>​ \\  (m)  ^                                             ​
-                               |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +1                              | Hovedtogspor ​                    | 2324,​70 ​                                   | 237                                                                   | 323/​495 ​                                                | 239                                         | 380/​350 ​                                    | 4                                           | Sideplattform ​                              | 
-                               |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +| 2                              | Togspor ​                         | 629                                        | 237                                                                   | 323/​495 ​                                                | 282                                         | 350/​360 ​                                    | 3,60                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3     | 
-                               |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +| 3                              | Togspor ​                         | 716                                        | 580                                                                   ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
-                               |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +| 4                              ​|                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​
-                               |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   +5                              ​|                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​
-                               |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                   |+6                              ​|                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​
 +7                              ​|                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​
 +8                              ​|                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​
 +23                             |                                  |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
 +| 24                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
 +| 25                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
 +| 26                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
 +| 27                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
 +| 28                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
 +| 31                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        | 230                                         | 0/330                                       | 6,30                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 31 og 32  | 
 +| 31                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        | 230                                         | 450                                         | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 31 og 32  | 
 +| 32                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
 +| 33                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        | 230                                         | 450/​370 ​                                    | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 33 og 34  | 
 +| 33                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        | 230                                         | 0/378                                       | 6,30                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 33 og 34  | 
 +| 34                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            | 
 +| 35                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        | 230                                         | 460/​400 ​                                    | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 35 og 36  | 
 +| 36                             ​| ​                                 |                                            |                                                                       ​| ​                                                        ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            ​| ​                                            |
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/halden.txt · Sist endret: 2018/12/19 12:27 av wesase