Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden [2018/12/19 12:24]
wesase
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden [2018/12/19 12:27]
wesase [Tabell]
Linje 5: Linje 5:
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**  +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                    ||||| @aliceblue:**Platform**                                                                                                               ||| @aliceblue:**Merknader/Comments**           
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                    +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                             
-                               |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +1                              | Hovedtogspor                     | 2324,70                                    | 237                                                                   | 323/495                                                 | 239                                         | 380/350                                     | 4                                           | Sideplattform                               | 
-                               |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| 2                              | Togspor                          | 629                                        | 237                                                                   | 323/495                                                 | 282                                         | 350/360                                     | 3,60                                        | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 3     | 
-                               |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| 3                              | Togspor                          | 716                                        | 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
-                               |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +| 4                              |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-                               |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      +5                              |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-                               |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |+6                              |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +7                              |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +8                              |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 +23                             |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| 24                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| 25                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| 26                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| 27                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| 28                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| 31                                                              |                                            |                                                                                                                               | 230                                         | 0/330                                       | 6,30                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 31 og 32  | 
 +| 31                                                              |                                            |                                                                                                                               | 230                                         | 450                                         | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 31 og 32  | 
 +| 32                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| 33                                                              |                                            |                                                                                                                               | 230                                         | 450/370                                     | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 33 og 34  | 
 +| 33                                                              |                                            |                                                                                                                               | 230                                         | 0/378                                       | 6,30                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 33 og 34  | 
 +| 34                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +| 35                                                              |                                            |                                                                                                                               | 230                                         | 460/400                                     | 6,20                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 35 og 36  | 
 +| 36                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 ++++ ++++
  
Linje 21: Linje 37:
 | @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | | @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         |
 ^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ ^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     +5                              89                                                                    SPV-4                                         Sporstopper                                 |                                                                                                      | Nei                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja /                                                                                     |                                                                           Ingen KL-bryter. Må ta stasjonen          
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     +6                              196                                                                   SPV-6                                         Sporstopper                                 |                                                                                                      | Nei                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-382                                                                               |                                                                           Rødt flagg                                
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     +7                              124                                                                   SPV-3                                         Sporstopper                                 |                                                                                                      | Ja                                                97                                                                    |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-385                                                                               |                                                                           Personplattform                           
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     | +8                              124                                                                   SPV-13                                        Sporstopper                                 |                                                                                                      | Nei                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-385                                                                               |                                                                                                                     | 
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     +23                             262                                                                   SPV-18                                        Sporstopper                                 |                                                                                                      | Nei                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-386, Z-387                                                                        |                                                                           Spor kan ligge under vann ved høyvann     
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                     | +25                             251                                                                   SPV-24                                        Sporstopper                                 |                                                                                                      | Nei                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                           | +31                             231                                                                   spv 102                                       Sporstopper                                 |                                                                                                      | Ja                                                236                                                                   |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-395                                                                               {EL-TVP-000315, TVP 31V}, {EL-TVP-000321, TVP 31Ø}                        |                                           | 
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                           | +32                             231                                                                   spv 104                                       Sporstopper                                 |                                                                                                      | Ja                                                236                                                                   |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-391                                                                               {EL-TVP-000316, TVP 32V}, {EL-TVP-000322, TVP 32Ø}                        |                                           | 
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                           | +33                             231                                                                   spv 106                                       Sporstopper                                 |                                                                                                      | Ja                                                236                                                                   |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-393                                                                               {EL-TVP-000317, TVP 33V}, {EL-TVP-000323, TVP 33Ø}                        |                                           | 
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                           | +34                             231                                                                   spv 108                                       Sporstopper                                 |                                                                                                      | Ja                                                236                                                                   |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-389                                                                               {EL-TVP-000318, TVP 34V}, {EL-TVP-000324, TVP 34Ø}                        |                                           | 
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                           | +35                             231                                                                   spv 110                                       Sporstopper                                 |                                                                                                      | Ja                                                236                                                                   |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-397                                                                               {EL-TVP-000319, TVP 35V}, {EL-TVP-000325, TVP 35Ø}                        |                                           | 
-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                           |+36                             231                                                                   spv 110                                       Sporstopper                                 |                                                                                                      | Ja                                                236                                                                   |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-399                                                                               {EL-TVP-000320, TVP 36V}, {EL-TVP-000326, TVP 36Ø}                        |                                           |
 ++++ ++++
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/halden.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)