Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden [2018/12/19 12:27]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Halden hensetting ====== ====== Halden hensetting ======
-| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden_hensetting_ost_innkjoring_spor_31_32_33_34_35_36.jpg?600|Foto: Atle Einarson}}                                                   | <WRAP>                                                    **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbanetorget 2, 1767 Halden \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 136,64 km   \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\   \\  [[stasjoner:bilder_halden_hensetting|Bilder fra Halden hensetting]]\\  [[stasjoner:halden|Halden stasjon]] \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                          </WRAP>  |+| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:halden_hensetting_ost_innkjoring_spor_31_32_33_34_35_36.jpg?600|Foto: Atle Einarson}}                                                   | <WRAP>                                                    **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Jernbanetorget 2, 1767 Halden \\ Strekning / Route: Oslo S - Halden, Østfoldbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 136,64 km   \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\ www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\   \\  [[stasjoner:bilder_halden_hensetting|Bilder fra Halden hensetting / Pictures from Halden storage sidings]]\\  [[stasjoner:halden|Halden stasjon / Halden station]] \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]]                                          </WRAP>  |
 | <WRAP>              {{:stasjoner:ssp:ko-001911-000-halden.png?600|Sporplan}}                                 \\                                                       </WRAP>  | <WRAP>                                              \\       \\  \\      {{stasjoner:kart:halden.png?600 | Kart over området}}                                                    </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | | <WRAP>              {{:stasjoner:ssp:ko-001911-000-halden.png?600|Sporplan}}                                 \\                                                       </WRAP>  | <WRAP>                                              \\       \\  \\      {{stasjoner:kart:halden.png?600 | Kart over området}}                                                    </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
 +
 +
 +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  / Description of the tracks in the schematic track plan|
 +
 +
 +
 +| @aliceblue:**Halden**                                                                                               || @aliceblue:**Totalt 13 hensettingsplasser / <color grey> Total 13 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>                 ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +|  1                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Hovedtogspor                                                                                             |
 +|  2                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +|  3                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +|  4                                          |                                                                        |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Spor som leder inn mot hensetting                                                                        |
 +|  5                                          |  89                                                                    |                                                                                                      <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Hensetting av kortere kjøretøy. Eks. El lok.                                                            |
 +|  6                                          |  196                                                                    1                                                                                                  |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  7                                          |  124                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Ingen hensetting Kundeplattform                                                                         |
 +|  8                                          |  124                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Sporet mangler KL                                                                                       |
 +|  23                                          262                                                                                                                                                                        <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Uttrekkspor                                                                                             |
 +|  24                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Tømmeropplasting                                                                                        |
 +|  25                                          251                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Uttrekkspor (Kan ligge under vann ved høyvann)                                                          |
 +|  26                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Tømmeropplasting                                                                                        |
 +|  27                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Tømmeropplasting                                                                                        |
 +|  28                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                        Tømmeropplasting                                                                                        |
 +|  31                                          231                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                Servicekiosk                                                                                            |
 +|  32                                          231                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                Servicekiosk                                                                                            |
 +|  33                                          231                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                Servicekiosk                                                                                            |
 +|  34                                          231                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                Servicekiosk                                                                                            |
 +|  35                                          231                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                Servicekiosk                                                                                            |
 +|  36                                          231                                                                    2                                                                                                  |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |  <color green>✔</color>                            |  <color green>✔</color>                                                Servicekiosk                                                                                            |
 +++++
 +
 +
 +
 +
  
 ++++ Sportabell / Track table | ++++ Sportabell / Track table |
Linje 31: Linje 64:
 ++++ ++++
  
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>  ^ 
-| 5                              | 89                                                                    | SPV-4                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja /                                                                                                                                                               | Ingen KL-bryter. Må ta stasjonen          | 
-| 6                              | 196                                                                   | SPV-6                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-382                                                                                                                                                         | Rødt flagg                                | 
-| 7                              | 124                                                                   | SPV-3                                         | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 97                                                                    |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-385                                                                                                                                                         | Personplattform                           | 
-| 8                              | 124                                                                   | SPV-13                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-385                                                                                                                                                                                                   | 
-| 23                             | 262                                                                   | SPV-18                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-386, Z-387                                                                        |                                                                           | Spor kan ligge under vann ved høyvann     | 
-| 25                             | 251                                                                   | SPV-24                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| 31                             | 231                                                                   | spv 102                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 236                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-395                                                                               | {EL-TVP-000315, TVP 31V}, {EL-TVP-000321, TVP 31Ø}                        |                                           | 
-| 32                             | 231                                                                   | spv 104                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 236                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-391                                                                               | {EL-TVP-000316, TVP 32V}, {EL-TVP-000322, TVP 32Ø}                        |                                           | 
-| 33                             | 231                                                                   | spv 106                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 236                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-393                                                                               | {EL-TVP-000317, TVP 33V}, {EL-TVP-000323, TVP 33Ø}                        |                                           | 
-| 34                             | 231                                                                   | spv 108                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 236                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-389                                                                               | {EL-TVP-000318, TVP 34V}, {EL-TVP-000324, TVP 34Ø}                        |                                           | 
-| 35                             | 231                                                                   | spv 110                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 236                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-397                                                                               | {EL-TVP-000319, TVP 35V}, {EL-TVP-000325, TVP 35Ø}                        |                                           | 
-| 36                             | 231                                                                   | spv 110                                       | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 236                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja / Z-399                                                                               | {EL-TVP-000320, TVP 36V}, {EL-TVP-000326, TVP 36Ø}                        |                                           | 
-++++ 
  
  
Linje 73: Linje 87:
  
 ++++ ++++
 +
  
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Halden\\ <color grey> Service provider Halden</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Halden\\ <color grey> Service provider Halden</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                      | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                      | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                     |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                               NSB Trafikkservice AS                                                                  | Anita Tandberg                                                                  | 465 42 527                                                            | anita.mariann.tandberg@nsb.no                                    | https://nsbtrafikkservice.no/                                       | 
 +| **Vannfylling ** \\  <color grey> Flooding </color>                                                           | NSB Trafikkservice AS                                                                  | Høytrykk og vakumteknikk                                                        | +47 693 24 040                                                        |                                                                  | Underleverandører med mobile anlegg                                 | 
 +| **Toalettømming** \\ <color grey>Toilet drainage </color>                                                     | NSB Trafikkservice AS                                                                  Høytrykk og vakumteknikk                                                        +47 693 24 040                                                        |                                                                  | Underleverandører med mobile anlegg                                 |
  
  
 ++++ ++++
 +
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/halden.1545222439.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)