Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kongsberg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kongsberg [2018/12/19 12:47]
wesase [Tabell]
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kongsberg [2020/06/05 08:13] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Kongsberg hensetting ====== ====== Kongsberg hensetting ======
-| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kongsberg_hensetting_plasthall_lokstall_servicehus.jpg?600|Foto: Atle Einarson}}                                         | <WRAP>                                       **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Schwabesgt. 2, 3611 Kongsberg \\ Strekning / Route: Oslo S - Kristiansand - Stavanger S, Sørlandsbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 99,37 km \\   +| {{:vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kongsberg_hensetting_7_plasser.jpg?600|Foto: Jernbanedirektoratet}}                                                                  | <WRAP>                                             **Kontaktinformasjon / Contact information:** \\ Adresse / Address: Schwabesgt. 2, 3611 Kongsberg \\ Strekning / Route: Oslo S - Kristiansand - Stavanger S, Sørlandsbanen \\ Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 99,37 km \\     **Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\     [[stasjoner:bilder_kongsberg_hensetting|Bilder fra Kongsberg hensetting]] \\  [[stasjoner:kongsberg|Kongsberg stasjon]]  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                           </WRAP> 
 +| <WRAP>                                             {{:stasjoner:ssp:tr.105474-000-kongsberg.png?600|Sporplan}}  \\                                                 </WRAP>  | <WRAP>                                           \\    {{:stasjoner:kart:kongsberg.png?600|Kart over området}}                                              </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
  
-**Informasjon Bane NOR Information Bane NOR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \\  www.banenor.no\\ [[postmottak@banenor.no|postmottak@banenor.no]]\\ Telefon / Phone: {{:call.png?12}} 05280\\ +++++ Beskrivelse av sporene i skjematisk sporplan  Description of the tracks in the schematic track plan|
  
-[[stasjoner:bilder_kongsberg_hensetting|Bilder fra Kongsberg hensetting]] \\  [[stasjoner:kongsberg|Kongsberg stasjon]]  \\     [[http://banekart.banenor.no/kart/|Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view]] \\                                     </WRAP>  | 
-| <WRAP>                                       {{:stasjoner:ssp:tr.105474-000-kongsberg.png?600|Sporplan}}  \\                                           </WRAP>  | <WRAP>                                     \\    {{:stasjoner:kart:kongsberg.png?600|Kart over området}}                                        </WRAP>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
  
 +
 +| @aliceblue:**Kongsberg**                                                                                            || @aliceblue:**Totalt 7 hensettingsplasser / <color grey> Total 7 Storage sidings places</color>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||||
 +^ Spornr.\\ <color grey>Track number</color>  ^ Hensettings-lengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Antall 110 m hensettingsplasser\\ <color grey> Number of 110 m train places</color>               ^ KL-anlegg \\ <color grey>Catenary  </color> \\  ^ Service-plattform <color grey> \\ Service platform </color>  ^ Sportilgang med bil \\ <color grey>Car track access </color>  ^ Toalet-tømming til stasjonært anlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vann-fylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Togvarme-anlegg\\ <color grey>Train pre-heating facility </color> \\  ^ Merknader om begrensninger og funksjoner\\ <color grey>Comments on \\ limitations and features </color>  ^
 +|  1                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +|  2                                          |  221                                                                    2                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +|  3                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Togspor                                                                                                  |
 +|  4                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  5                                          |  25                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  6                                          |  75                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Dieselpåfylling                                                                                          |
 +|  7                                          |  62                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Dieselpåfylling, Spor inn til Svingskive                                                                 |
 +|  8                                          |  128                                                                    1                                                                                                |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  9                                          |  128                                                                    1                                                                                                |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  10                                          156                                                                    1                                                                                                |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  11                                          155                                                                    1                                                                                                |  <color green>✔</color>                          <color green>✔</color>                                      |                                                                                                                                                  |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +|  12                                          136                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                       | Sporet er sperret                                                                                        |
 +|  13                                          136                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  14                                          161                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                |
 +|  15                                          121                                                                    1                                                                                                |  <color green>✔</color>                                                                                      |  <color green>✔</color>                                                                                                                          |                                                    |  <color green>✔</color>                                                                                                                                                        |
 +++++
  
 ++++ Sportabell / Track table| ++++ Sportabell / Track table|
Linje 30: Linje 48:
 ++++ ++++
  
- 
- 
-++++ Hensettingstabell / Storage siding| 
- 
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**                                                | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color>                                         ^ 
-| 6                              | 75                                                                    | sp.7-Vk.19                                    |                                                                                                                                                  | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Plasthall i enden av sporet.                                                     | 
-| 7                              | 62                                                                    | Z1/sp.1/ spv.19                                                                                                                                                                                | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Ja                                                      | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Til Svingskive                                                                   | 
-| 8                              | 128                                                                   | Z1/sp.1/spv.15                                | sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 100                                                                   | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 16-302-J                                                                            | {EL-TVP-000305, TVP 8}                                                    | Det er Jordingsbryter,Skillebryter 16-300-S er for alle spor med KL. fra spv 13  | 
-| 9                              | 128                                                                   | Z1/sp.1/spv.15                                | sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 100                                                                   | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 16-302-J                                                                            | {EL-TVP-000304, TVP 9}                                                    | Det er Jordingsbryter,Skillebryter 16-300-S er for alle spor med KL. fra spv 13  | 
-| 10                             | 156                                                                   | Z1/sp.1/spv. 11                               | sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 130                                                                   | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 16-304-J                                                                            | {EL-TVP-000303, TVP 10}                                                   | Det er Jordingsbryter,Skillebryter 16-300-S er for alle spor med KL. fra spv 13  | 
-| 11                             | 155                                                                   | Z1/sp.1/spv.11                                | sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 130                                                                   | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Ja / 16-305-J                                                                            | {EL-TVP-000302, TVP 11}                                                   | Det er Jordingsbryter,Skillebryter 16-300-S er for alle spor med KL. fra spv 13  | 
-| 12                             | 136                                                                   | Z2/sp.3/spv.8                                 | sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe. Sporet er stengt                                                      | 
-| 13                             | 136                                                                   | Z2/sp.3/spv.8                                 | sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe                                                                        | 
-| 14                             | 161                                                                   | Z2/sp.3/spv.8                                 | sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Nei                                                                                             | Nei                                                       | Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                           | Enderampe                                                                        | 
-| 15                             | 121                                                                   | Z1/sp.1/spv.17                                | sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                     | Nei                                                              | N                                                                            | N                                                               | Nei                                                                                                            | Nei                                                                         | Nei                                                     | Nei                                                     | Ja                                                                                              | Nei                                                       | Ja                                                                                                                           | Ja / 16-306-J                                                                            | {EL-TVP-000306, TVP 15}                                                   | Det er Jordingsbryter,Skillebryter 16-300-S er for alle spor med KL. fra spv 13  | 
-++++ 
  
  
Linje 67: Linje 68:
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS 
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Kongsberg\\ <color grey> Service provider Kongsberg</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Kongsberg\\ <color grey> Service provider Kongsberg</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                            | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                     NSB Trafikkservice AS                                                                  Runar Olsen                                                                     +47 916 71 522                                                        <runar.oiestad.olsen@nsb.no>                                     https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/kongsberg.1545223662.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)