Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kongsvinger

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kongsvinger [2019/07/12 09:57]
rada ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
vedlegg:driftsbanegarder_hensetting:kongsvinger [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 9: Linje 9:
 ^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                                              ^ ^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Type\\ <color grey>Type</color>  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color>\\ (m)  ^ Kryssingssporlengde\\ <color grey>Passing loop length</color> \\ (m)  ^ Forlenget\\ <color grey>Extended option</color> \\ (m)  ^ Lengde\\ <color grey>Length</color> \\ (m)  ^ Høyde\\ <color grey>Height</color> \\ (mm)  ^ Bredde\\ <color grey>Width</color> \\  (m)  ^                                                              ^
 | 1                              | Togspor                          | 1112,50                                    | 342                                                                                                                           | 166,50                                      | 700                                         | 5,35                                        | Sideplattform\\ \\ Personovergang                            | | 1                              | Togspor                          | 1112,50                                    | 342                                                                                                                           | 166,50                                      | 700                                         | 5,35                                        | Sideplattform\\ \\ Personovergang                            |
-| 1                              | Øvrige spor                      | 0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | kongsvinger omformerst                                       | 
-| 1                              | Buttspor                         | 0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | kongsvinger omformerst                                       | 
 | 1                              | Hovedtogspor                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inkjør - spv                                                 | | 1                              | Hovedtogspor                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inkjør - spv                                                 |
 | 2                              | Hovedtogspor                     | 2903                                       | 342                                                                                                                           | 209,50                                      | 650                                         | 7                                           | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1\\ \\ Personovergang  | | 2                              | Hovedtogspor                     | 2903                                       | 342                                                                                                                           | 209,50                                      | 650                                         | 7                                           | Mellomplattform\\ \\ Dekker spor 2 og 1\\ \\ Personovergang  |
Linje 26: Linje 24:
 | 13                             | Buttspor                         | 347,30                                                                                                                                                                   | 100                                         | 750                                         | 3,10                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 13 og 12                   | | 13                             | Buttspor                         | 347,30                                                                                                                                                                   | 100                                         | 750                                         | 3,10                                        | Serviceplattform\\ \\ Dekker spor 13 og 12                   |
 | 15                             | Buttspor                         | 175                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | | 15                             | Buttspor                         | 175                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
-| 16                             | Buttspor                         91                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |+| 16                             | Buttspor                                                                    232                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
 | 17                             | Buttspor                         | 165                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | | 17                             | Buttspor                         | 165                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
 | 18                             | Buttspor                         | 255                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norsenga Tømmerterminal                                      | | 18                             | Buttspor                         | 255                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norsenga Tømmerterminal                                      |
Linje 33: Linje 31:
 | 22                             | Buttspor                         | 412                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norsenga Tømmerterminal                                      | | 22                             | Buttspor                         | 412                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Norsenga Tømmerterminal                                      |
 | 23                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | norsk brendsel                                               | | 23                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | norsk brendsel                                               |
 +| 24                             | Buttspor                         | 0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | kongsvinger omformerst                                       |
 +| 25                             | Øvrige spor                      | 0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | kongsvinger omformerst                                       |
 | 400                            | Togspor                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solørbanen                                                   | | 400                            | Togspor                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solørbanen                                                   |
 ++++ ++++
Linje 40: Linje 40:
 ++++ Hensettingstabell / Storage siding| ++++ Hensettingstabell / Storage siding|
  
-| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | +| @aliceblue:**Spor/Track**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |||||||| @aliceblue:**Fasiliteter og tjenester/Facilities and services**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||||||| @aliceblue:**Energiforsyning/Power supply**                                                                                                                         || @aliceblue:**Merknader/Comments**         | 
-^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Servicerampe\\ <color grey> Service Ramp</color>  ^ Lengde Servicerampe <color grey> Service Ramp length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color> +^ Nr.\\ <color grey>No.</color>  ^ Hensettingslengde\\ <color grey>Storage siding length</color> \\ (m)  ^ Fra signal\\ <color grey>From signal</color>  ^ Til signal\\ <color grey>To signal</color>  ^ Fra signal <color grey>From signal </color> (km)  ^ Til signal \\ <color grey>To signal </color> (km)  ^ Serviceplattform\\ <color grey> Service platform</color> Serviceplattform Lengde <color grey> \\ Service platform length </color> \\ (m)  ^ Avising/glykol \\ <color grey>Deicing </color>                   ^ Toalettømming med bil \\ <color grey>Toilet waste disposal with car</color>  ^ Toalettømmeanlegg \\ <color grey>Toilet waste disposal</color>  ^ Vannpåfylling \\ <color grey>Water filling</color>  ^ Helsveist/Lasket\\ <color grey>Exterior cleaning </color>  ^ Servicekiosk VVS/Strøm\\ \\ <color grey> Service kiosk VVS/Energy </color>  ^ Togvaskemaskin \\ <color grey> Trolley washer </color>  ^ Dieselpåfylling \\ <color grey>Diesel filling </color>  ^ Servicehus for renholdsleverandør \\ <color grey> Service house for cleaning supplier </color>  ^ Graffitifjerning\\ <color grey>Graffiti removal </color>  ^ Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold\\ <color grey> Track access by car. Kiosk products and maintenance  </color>  ^ KL-anlegg / nr. på skillebryter\\ <color grey>Catenary / no. on diconnector </color> \\  ^ Togvarmeposter\\ <color grey>Train pre-heating installations </color> \\  ^ Merknader\\ <color grey>Comments</color> 
-| 3                              | 118                                                                   | SPV 34                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | Ja /                                                                                     | {EL-TVP-000350, TVP 3-2}                                                  |                                           | +| 3                              | 118                                                                   | SPV 34                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                        Nei                                                              Nei                                                                          Nei                                                             Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Nei                                                                                                                          | Ja /                                                                                     | {EL-TVP-000350, TVP 3-2}                                                  |                                           | 
-| 11                             | 144                                                                   | SPV 67                                        | Sprostopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | Ja / Z-101                                                                               | {EL-TVP-000352, TVP 11-1}                                                                                           | +| 11                             | 144                                                                   | SPV 67                                        | Sprostopper                                                                                                                                      | Ja                                                        | 110                                                                              Nei                                                              Ja                                                                           Nei                                                             Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           | Ja / Z-101                                                                               | {EL-TVP-000352, TVP 11-1}                                                                                           | 
-| 12                             | 177                                                                   | SPV 67                                        | SPV 50                                      |                                                                                                      | Ja                                                | 237                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | Ja / Z-102, Z-103                                                                        | {EL-TVP-000353, TVP 12-1}, {EL-TVP-000354, TVP 12-2}                      |                                           | +| 12                             | 177                                                                   | SPV 67                                        | SPV 50                                      |                                                                                                      | Ja                                                        | 237                                                                              Nei                                                              Ja                                                                           Nei                                                             Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           | Ja / Z-102, Z-103                                                                        | {EL-TVP-000353, TVP 12-1}, {EL-TVP-000354, TVP 12-2}                      |                                           | 
-| 13                             | 281                                                                   | SPV 63                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 237                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | Ja / Z-104, Z-105                                                                        | {EL-TVP-000355, TVP 13-1}, {EL-TVP-000356, TVP 13-2}                      |                                           | +| 13                             | 281                                                                   | SPV 63                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                        | 237                                                                              Nei                                                              Nei                                                                          Nei                                                             Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           | Ja / Z-104, Z-105                                                                        | {EL-TVP-000355, TVP 13-1}, {EL-TVP-000356, TVP 13-2}                      |                                           | 
-| 15                             | 147                                                                   | SPV 46                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei /                                                                                                                                                                                                        | +| 15                             | 147                                                                   | SPV 46                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                                                                                                                        Nei                                                              Nei                                                                          Nei                                                             | Nei                                                 Lasket                                                     Ja                                                                          Nei                                                     | Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Nei                                                                                                                          | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | 
-| 16                             | 40                                                                    | SPV 40                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Nei                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nei /                                                                                    |                                                                                                                     | +| 17                             | 165                                                                   | SPV 45                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                        | 85                                                                               Nei                                                              Ja                                                                           Nei                                                             Nei                                                 | Lasket                                                     | Nei                                                                         Nei                                                     Nei                                                     Nei                                                                                             Nei                                                       Ja                                                                                                                           | Nei /                                                                                    |                                                                           | Lasterampe                                |
-| 17                             | 165                                                                   | SPV 45                                        | Sporstopper                                                                                                                                      | Ja                                                | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | Nei /                                                                                    |                                                                           | Lasterampe                                |+
 ++++ ++++
  
Linje 72: Linje 71:
  
 ++++ ++++
 +
 +
 ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider |  ++++ Tjeneste og tjenestetilbyder / Service and Service provider | 
  
-UNDER UTARBEIDELSE / IN WORKING PROGRESS+
  
 | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Kongsvinger\\ <color grey> Service provider Kongsvinger</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||| | @aliceblue:<color black>** Tjenestetilbyder Kongsvinger\\ <color grey> Service provider Kongsvinger</color> **</color>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||
 | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                                | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  | | <color black>** Tjeneste \\      <color grey> Service</color> **</color>                                                | <color black>**Tjenestetilbyder  \\  <color grey> Service provider</color> **</color>  | <color black>** Kontaktperson\\ <color grey> Contact person</color> **</color>  | <color black>** Telefon\\ <color grey> Telephone </color> **</color>  | <color black>** E-post\\ <color grey> E-mail</color> **</color>  | <color black>** Nettside\\ <color grey> Webpage</color> **</color>  |
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                     |+**Daglig renhold \\ ** <color grey> Daily Cleaning  \\ </color>                                                          NSB Trafikkservice AS                                                                 Jon Egil Rawell                                                                 +47 407 27 745                                                        <jon.egil.rawell@nsb.no>                                         | https://nsbtrafikkservice.no/                                       | 
 +| **Hovedrenhold**  \\ <color grey> Main Cleaning  </color>                                                               | NSB Trafikkservice AS                                                                  Jon Egil Rawell                                                                 | +47 407 27 745                                                        | <jon.egil.rawell@nsb.no>                                         | https://nsbtrafikkservice.no/                                       |
  
  
 ++++ ++++
- 
- 
-++++ Tjenester / Services|  
- 
-| @aliceblue:<color black>**Tjenester levert av Elite\\ <color grey>Services delivered by Elite</color>**</color>                            || 
-| Daglig renhold\\ <color grey>Daily cleaning</color>                                                              |  <color green>✔</color>  | 
-| **Karin Svendsen <karin.svendsen@elite.as>   Telefon / Telephone  +47 982 63 755 - 488 92 262**                                            || 
-| **MOA, Muhamet Lusnjani <muhamet.lusnjani@elite.as>   Telefon / Telephone  +47 982 63 755 - 488 92 262**                                   || 
-++++      
  
  
vedlegg/driftsbanegarder_hensetting/kongsvinger.1562925477.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)